Pracovní skupiny

/Pracovní skupiny
Pracovní skupiny 2019-06-10T12:11:51+00:00

Setkání Pracovní skupiny je určeno pro učitele MŠ, ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce. Pracovní skupina pracuje pod vedením vedoucího PS, setkání probíhá 3 - 4x ročně.  Přehled pracovních skupin: PS Matematická gramotnost, PS Rodina, škola, komunita, PS Digitální gramotnost, PS Polytechnická výchova, PS Kalokagathia a volný čas, PS Čtenářská gramotnost, PS Environmentální výchova.  Je otevřena všem zájemcům o diskusi na dané téma. Délka trvání akce je cca 2 hodiny.

Setkání Pracovních skupin jsou vždy otevřené, zváni jsou všichni zájemci o vzdělání (stačí se pouze zaregistrovat na e-mailu map.praha12@gmail.com).