Strategické dokumenty: Aktualizace 2021 – 2022

Realizační tým projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ v roce 2021- 2022 realizuje proces aktualizace strategických dokumentů, které jsou součástí balíků Strategického rámce MAP. Projekt  „MAP Praha 12 pokračuje“ končí k 31.12.2022.

Komplexní proces znamená širokou paletu jednotlivých kroků. Aktualizace Obecné části Analytické části je svým rozsahem největší součástí Strategického rámce MAP. Její aktualizace představuje  doplnění údajů o zapojených školách (MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice) v zájmovém území za poslední dva roky (2020-2021), reflexi nově vzniklých koncepčních dokumentů na úrovni městských částí, HMP a České republiky.

Aktualizace údajů obsažených v tzv. Specifické části Analytické části se opírá především o zmiňované zásadní koncepční dokumenty udávající cíle v jednotlivých tématech, které SR MAP obsahuje. Výsledky šetření MŠMT v rámci současných Šablon v této části udávají stav, kterého v zájmovém území do této chvíle naopak dokázaly dosáhnout samotné školy.     

SWOT 3 analýzy, které jsou součástí Specifické části a priority s cíli v Návrhové části dokumentu Strategického rámce MAP budou připomínkovány u příležitosti konání pracovních skupin MAP a s Žákovskými parlamenty zapojenými v MAP.

Realizační tým na svém setkání schválil, že Roční akční plán pro školní rok 2021-2022. Zůstane shodný s loňským Ročním akčním plánem, a to z následujících důvodů: od léta do podzimu roku 2020 se uskutečnila velká aktualizace tohoto ročního plánu, která probíhala na všech úrovních (na RT, v jednotlivých PS, byla dána na vědomí široké veřejnosti a schválena Řídícím výborem dne 17. 12. 2020); RAP byl upraven dle všech obdržených připomínek, které byly podrobně prodiskutovány na RT a hlavně v jednotlivých PS; v současné době RAP zahrnuje 81 aktivit v 5 prioritách; vzhledem k pandemii Covid 19 se řada naplánovaných aktivit, zej. aktivit spolupráce neuskutečnila; v současné době se shromažďují podklady k evaluaci za loňský školní rok; plánuje se, že na jaře r. 2022 bude opět v jednotlivých PS probíhat připomínkování jednotlivých aktivit.

(všechny dokumenty si můžete stáhnout NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE):

  1. OBECNÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: studie území
  • Návaznost: Specifická část analýzy
  • Požadavek: k využití jako podklad pro připomínky přílohy č. 1 a 2, případně možnost vyjádřit své připomínky i k této části
  1. SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: vazba specifik území na témata MAP
  1. NÁVRHOVÁ ČÁST
  • Obsah: přehled všech strategických priorit a jejich cílů
  • Návaznost: RAP

Realizační tým MAPu je připraven na vaše připomínky. Finální dokument bude schválen Řídicím výboru a následně uveřejněn.

V případě dotazů se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové  adrese helena.pravdova@ferovaskola.cz

Připomínky prostřednictvím připomínkových listů zasílejte na e-mail helena.pravdova@ferovaskola.cz.

Prezentace k aktualizaci strategických dokumentů