Realizační tým projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ již před prázdninami avizoval nadcházející připomínkovací proces aktualizace strategických dokumentů.

Nyní se Vám aktualizované strategické dokumenty uveřejňujeme a prosíme Vás o spolupráci. Jedná se o aktualizaci strategických dokumentů původně schválených na posledním Řídícím výboru MAP I dne  31. 5. 2018. Základní body aktualizace se v současném období týkají např. rozšíření projektu o školy na území MČ Praha-Kunratice a dále změn v oblasti školství a aktuálních demografických prognóz daného území.

Máte nezastupitelnou roli v procesu aktualizace a jedině Vy máte dostatečné znalosti a zkušenosti z terénu potřebné k dosažení odpovídajícího propojení nově vzniklého dokumentu s realitou.

Dokumenty k připomínkám (všechny dokumenty si můžete stáhnout NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE):

  1. OBECNÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: studie území
  • Návaznost: Specifická část analýzy
  • Požadavek: k využití jako podklad pro připomínky přílohy č. 1 a 2, případně možnost vyjádřit své připomínky i k této části
  1. SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: vazba specifik území na témata MAP

 

  1. NÁVRHOVÁ ČÁST
  • Obsah: přehled všech strategických priorit a jejich cílů
  • Návaznost: RAP

Realizační tým MAP Praha 12 pokračuje se bude těšit na Vaše odpovědi do 20. 9. 2020. Finální dokument bude schválen na podzimním Řídicím výboru a následně uveřejněn.

V případě dotazů se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové  adrese iveta.hola@mappraha12.cz.

Připomínky prostřednictvím připomínkových listů zasílejte na e-mail iveta.hola@mappraha12.cz.