PhDr. Ondřej Neumajer, PhD.

Odborným garantem konference je Ondřej Neumajer, který má v Národním pedagogickém institutu ČR na starosti útvar Digitalizace ve vzdělávání, zároveň pracuje v neziskové organizaci Učitel naživo a vyučuje didaktické předměty na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Vladimíra Dvořáková (1957) je profesorka politologie (2003), ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií, ČVUT. V letech 2006-2016 působila ve funkci předsedkyně Akreditační komise, ČR. Dlouhodobě se zabývá komparativní politikou, v současnosti se zaměřuje na výzkum korupce, problematiku dohledových institucí a na fungování  státu. V roce 2009 získala cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a dialog (uděluje redakce časopisu Listy), v roce 2012 získala cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost (uděluje Nadace Charty 77). Nejnovější publikace: O prostoru korupčních příležitostí: Kdy, kde a jak se vytváří v České republice.

prof. Ing. Michal Šebek, DrSc.

Nadšený profesor kybernetiky na ČVUT a vedoucí špičkové Katedry řídicí techniky Elektrotechnické fakulty. Zakladatel a garant elitních výukových programů (Kybernetika a robotika, SpaceMaster), přednášející na světových univerzitách, držitel prestižní Ceny Wernera von Siemens pro nejlepšího pedagoga. Autor překvapivých a hojně citovaných vědeckých výsledků, pořadatel světových kongresů, zakladatel několika firem. Zakladatel populární Robosoutěže pro střední a základní školy. Zapálený komunikátor vědy, optimistický futurista. Nekompromisní hodnotitel výzkumu a univerzit. Zatím ne moc úspěšný bojovník za zlepšení vzdělávání, školství, a tak vůbec.

Martin Kožíšek

Rizikovému chování na Internetu se věnuje od roku 2006. Stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možná nebezpečí, která jim hrozí. Je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů v České republice. V současné době má na starost projekty v oblasti rizikového chování na Internetu ve sdružení CZ.NIC.

Mgr. Petr Polák

Petr Polák pracoval po skončení vysokoškolského studia po dobu pěti let ve funkci ředitele logistiky velkoobchodní firmy, která se zaměřovala na elektroniku a robotiku. V roce 2015 se vrátil zpět do školství na ZŠ Rakovského v Praze 12. Zde pracuje dodnes jako zástupce ředitele pro 2. stupeň – vyučuje fyziku, zeměpis a informatiku. Moderuje v NPI Digi plovárny zaměřené na sdílení dobré praxe v realizaci malé reformy RVP (informatické myšlení v praxi) napříč školami po celé republice.

Mgr. Eva Fanfulová

Národní pedagogický institut ČR

Má dlouholetou zkušenost jako učitelka odborných předmětů na stavební průmyslovce. Nyní pracuje v NPI ČR, kde se věnuje především digitálním kompetencím a jejich rozvoji ve školách, podílí se na přípravě metodické podpory v této oblasti.

Ráda využívá různé digitální technologie – grafický tablet, tvorba 3D modelů a 3D tisk, roboti pro nejmenší, … – a zkouší jejich smysluplné využití.

Ing. Bc. Štěpánka Baierlová

Labyrinth, laboratorní škola Brno
Vystudovala učitelství na MFF UK a od dob studií se věnuje pedagogické praxi na různých typech škol. V letošním roce přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učí na základní škole Labyrinth matematiku, informatiku a také robotiku.

O své práci hodně přemýšlí, ráda zkouší nové metody a neustále se snaží hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál. Věnuje se vzdělávání pedagogů v oblasti nové informatiky, robotiky a didaktiky matematiky. Aktuálně je také členkou Expertního panelu pro přípravu velké revize RVP ZV, ve kterém zastupuje hlas učitelů z praxe. V roce 2020 získala druhé místo ceny Global Teacher Prize Czech Republic a v letošním roce postoupila do světového finále mezi TOP 50 inspirativních učitelů světa.

Monika Lienertová

Od roku 2018 pracuje jako ředitelka v mateřské škole. Společně s metodikem ICT spolupracovala na vzniku vnitřního ICT systému Digísek, který na škole plní svou funkci a neustále se rozvíjí. V mateřské škole vyučuje děti pomocí výukových tabletů – Barevné kamínky a Magicboxu. V roce 2021 se účastnila jako lektorka akce pořádané NPI při specializačním studiu učitelek mateřských škol, jejíž součástí była prezentace ICT pomůcek ve vzdělávání v předškolním zařízení. V roce 2022 se účastnila jako lektorka akce pořádané MAP Praha 12 – ICT v předškolním zařízení. Úzce spolupracuje s ostatními odborníky na rozvoji ICT v předškolním zařízení.

Eva Marková

Od roku 2018 pracuje jako učitelka v mateřské škole, v roce 2021 dokončila specializační studium
metodik ICT. Tuto funkci vykonává též v mateřské škole, kde spolupracuje na rozvoji ICT v předškolním zařízení. Je zakladatelkou vnitřního ICT systemu Digísek, který na škole plní svou funkci a
neustále se rozvíjí. V roce 2022 se účastnila jako lektorka akce pořádané MAP Praha 12 – ICT v předškolním zařízení. Úzce spolupracuje s ostatními paní učitelkami na rozvoji ICT v předškolním zařízení.

Miroslava Bučková

Pracuji v mateřské škole jako učitelka, vedu kreativní kroužek pro děti a zároveň studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímám se o digitální technologie, jejich prevenci a využití při vzdělávání v MŠ. Absolvovala jsem kurz Metodik a koordinátor ICT a tuto funkci vykonávám na svém pracovišti. Jsem kreativní a ráda se učím novým věcem.

Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka

Zapálený Matfyzák, kterého baví práce s dětmi a dospělými a rád předává své vědomosti.
Již dlouhá léta pracuji se studenty a pedagogy v rámci NPI při MŠMT i jako koordinátor a instruktor kurzů pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy v různých organizacích. Jsem také garant a lektor odborných informatických, matematických, technických kroužků a kurzů v rámci Intellectus.
Od roku 2019 jsem měl na starosti vedení a rozvoj digitální a technologické laboratoře DATEL v rámci NPI při MŠMT, která se zaměřuje na podporu učitelů a studentů se zájmem o technologie.
Nyní se v rámci NPI zaměřuji na pomoc a metodickou podporu pedagogů v rámci národního plánu obnovy a také se zabývám digitalizací ve vzdělávání. Rád testuji a následně aplikuji nové technologické pomůcky, materiály a vychytávky do výuky. Mimo jiné také vyučuji robotiku, programování a další kurzy. 🙂

Mgr. et Mgr. Jan Charvát

Jsem absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. V disertační práci jsem se zabýval využitím nových technologií virtuální a rozšířené reality v oblasti zprostředkování umění. Praktické zkušenosti jsem získal v Moravské galerii v Brně na pozici technika nových médií, dále jsem působil na pozici odborného asistenta v ateliéru Grafický design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V současnosti pracuji na pozici pedagoga výtvarné výchovy a informatiky na Gymnáziu Příbram.

Mgr. Petr Polívka

IT správa škol, lektor, Apple ve výuce, 3D tisk, metodická podpora škol, projektový manager