Řídicí výbor je nejvyšší orgán projektu MAP Praha 12, který je složen ze zástupců MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš, zástupců MŠ, ZŠ, NNO a ostatních zájemců z řad odborné veřejnosti. Setkání probíhá zpravidla 4x ročně. Řídicí orgán schvaluje důležité strategické dokumenty a hlavním nositelem projektu MAP Praha 12.