MAP Praha 12 Vás zve na poslední setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v rámci projektu MAP Praha 12, na kterém si vyhodnotíme proběhlý MAPoGrant Kouzelné kufříky. 

Účastnici tohoto setkání se budou moci těšit na vánoční překvapení. 

Termín konání: 12. 12. 2022 od 15.00 hodin

Místo konání: MŠ Pohádka

PS Čtenářská gramotnost: Vánoční překvapení