Evaluační setkání pracovní skupiny Cizí jazyky

V zářijovém setkání se pracovní skupina Cizí jazyky účastnila v rámci MAPoGrantu Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání semináře vedeného Mgr. Marií Horčičkovou ze ZŠ ANGEL.  Pedagogové ze šesti základních a třech mateřských škol získali nejen inspiraci, ale hlavně nové

Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!

MAPoGrant pracovních skupin Rovné příležitosti a KALOKAGATHIA, v rámci MAP Praha 12 – “Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!“ Děkujeme školám, které se do MAPoGrantu přihlásily a měly zájem o nabídnuté výukové