Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!

MAPoGrant pracovních skupin Rovné příležitosti a KALOKAGATHIA, v rámci MAP Praha 12 – “Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!“ Děkujeme školám, které se do MAPoGrantu přihlásily a měly zájem o nabídnuté výukové

MAPoGrant: Zdravá pětka

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu

Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy

zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy.   Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE.  ON-LINE místnost

MAPoGrant: Wellbeing ve školách – dotazníky

V rámci plánovaného MAPoGrantu v rámci PS Rovné příležitosti a PS Kalokagathia bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zmapování potřeb škol v rámci wellbeingu.  Současně hledáme školy a školky, které se do MAPoGrantu chtějí zapojit. Pokud o MAPoGrant máte

Bezpečný mobil? Materiály ke stažení

V minulém roce jsme uspořádali EduCoffee na téma Bezpečný mobil? s uznávaným lektorem Martinem Kožíškem.  V rámci základních bezpečnostních doporučení se účastníci seznámili např. s možnostmi ochrany telefonupřed neoprávněným přístupem nebo krádeží či pravidly instalace nových aplikací.  Zvláštní část byla věnována používání

MAPoGRANTy: Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

Co je wellbeing a proč je jeho podpora na škole tak důležitá?  Termín setkání: 25.1.2022, 16.00 hod., Místo setkání: on-line Lektorky: Helena Pravdová, Lenka Kubrichtová Zveme vás na setkání Pracovních skupin Rovné příležitosti a Kalokagathia, na kterém vám představíme ověřené