PS Rovné příležitosti: Postavení asistenta pedagoga v ZÁKLADNÍ škole

Na dalším setkání PS Rovné příležitosti budou Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny, a Olga Teremová,(vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE) diskutovat nad těmito tématy asistentů pedagoga v základních školách: Spolupráce s ŠPP, Pravidelnost setkávání TU a AP, Předávání nových

PS Rovné příležitosti: Postavení asistenta pedagoga v mateřské škole

Na dalším setkání PS Rovné příležitosti budou Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny, a Olga Teremová,(vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE) diskutovat nad těmito tématy asistentů pedagoga v mateřských školách: Spolupráce s ŠPP, Pravidelnost setkávání TU a AP, Předávání nových

PS Rovné příležitosti: Spolupráce učitele a asistenta nejen v době distanční výuky

MAP Praha 12 vás zve na setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, tentokrát na téma: Spolupráce učitele a asistenta nejen v době distanční výuky.   Na setkání budeme společně diskutovat nad aktuálními tématy z vaší praxe a společně sdílet zkušenosti. Setkání se