MAPoGrant: Zdravá pětka

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu

Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy

zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy.   Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE.  ON-LINE místnost

MAPoGrant: Wellbeing ve školách – dotazníky

V rámci plánovaného MAPoGrantu v rámci PS Rovné příležitosti a PS Kalokagathia bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zmapování potřeb škol v rámci wellbeingu.  Současně hledáme školy a školky, které se do MAPoGrantu chtějí zapojit. Pokud o MAPoGrant máte

MAPoGRANTy: Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

Co je wellbeing a proč je jeho podpora na škole tak důležitá?  Termín setkání: 25.1.2022, 16.00 hod., Místo setkání: on-line Lektorky: Helena Pravdová, Lenka Kubrichtová Zveme vás na setkání Pracovních skupin Rovné příležitosti a Kalokagathia, na kterém vám představíme ověřené

PS Rovné příležitosti: Postavení asistenta pedagoga v ZÁKLADNÍ škole

Na dalším setkání PS Rovné příležitosti budou Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny, a Olga Teremová,(vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE) diskutovat nad těmito tématy asistentů pedagoga v základních školách: Spolupráce s ŠPP, Pravidelnost setkávání TU a AP, Předávání nových