MAP Praha 12 a Národní pedagogický institut pořádá odbornou konferenci 

Termín: čtvrtek 9. 6. 2022

Místo konání: CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

ČAS

Dopolední blok

8.00 – 9.00 hodin

Prezence účastníků

Coffee Break a výstava společností zaměřených na digitální technologie

9.00 – 9.15 hodin

Zahájení konference: Úvodní proslovy vedení MČ Prahy 12 a MAP Praha 12

9.15 – 9.35 hodin

Ondřej Neumajer

Představení tématu konference: Zamotáni v pojmosloví

Digitální technologie bychom měli ve vzdělávání chápat jako příležitost k inovaci výuky, zároveň nesmíme ignorovat rizika s nimi spojená. Malá
revize RVP z roku 2021 v oblasti informatiky přinesla několik nových pojmů. Příspěvek se pokusí vysvětlit, jak se liší rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetenci a digitální gramotnosti a co jim v tom může pomáhat.

9.35 – 10.10 hodin

Vladimíra Dvořáková

Nové technologie, vzdělávání a historické křižovatky

I když nebývá zvykem, aby se historik tázal, „co by kdyby“, mnohdy jsou takové otázky na místě. Co vedlo k vzestupu či pádů říší a různých civilizací? Co od počátku novověku ovlivňovalo „dělení“ světa, příslušnost k vyspělému Severu či zaostalému Jihu? A jak nové technologie a s tím související proměny komunikace ovlivňovaly formování společností, jejich hodnotová zakotvení, sociální vztahy – generační, genderové, majetkové -, politická uspořádání, svobody a aktivity jednotlivce. Nesporně dnes stojíme na takové křižovatce a současný přístup ke vzdělávání mladé generace může ovlivnit vývoj naší společnosti na další desetiletí či dokonce staletí.

10.10 – 10.45 hodin

Budoucnost už není, co bývala. O světě toho víme stále více, ale stále méně mu rozumíme. Život se rychle a zásadně mění, posunuje se do vesmíru a kyberprostoru. Chytré stroje jsou tady a musíme s nimi počítat. Jak ale máme připravit děti na šťastný a smysluplný život v budoucnosti, o které nevíme vůbec nic? Kupodivu to jde – stačí se soustředit na podstatné a rozvíjet to, co se hodí vždycky.

10.45 – 11.15 hodin

Martin Kožíšek 

Prevence rizikového chování na internetu

Jak se bránit různým formám kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání? Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulacemi s dětmi ve vztahu k Internetu, včetně doporučení, jak těmto jednáním předcházet.

11.15 – 11.30 hodin

Potřebujete odbornou pomoc při správě IT ve škole? Řešíte infrastrukturu, bezpečnost či finance na rozvoj IT? Chcete poradit se správou sítě? Chcete si udělat audit zabezpečení a stavu sítě své školy a nevíte, jak na to?

11.30 – 12.30 hodin

OBĚD

ČAS

Odpolední workshopy

12.30 – 13.15 hodin

WS1 pro ZŠ

Petr Polák 

Informatika a robotika v praxi na 1. stupni

Workshop se zaměří na představení inovativních forem výuky, splňující parametry aktuální malé „revize“ RVP, aplikovaných na ZŠ Rakovského pomocí robotických stavebnic Lego WeDo2, Spike, Bee-Botů a ozobotů apod. Žádná suchá teorie, čekají vás ukázky z praxe.

WS2 pro ZŠ

 Eva Fanfulová

Jak vyzrát na digitální kompetence

Workshop představí novinku v RVP ZV 2021 – klíčovou kompetenci – digitální. Na konkrétním příkladu výukové aktivity si ukážeme, jak efektivně rozvíjet tuto kompetenci u žáků v různých vyučovacích předmětech.

Pokusíme se odhadnout, o jaké digitální kompetence jde, a správnost našich tipů si ověříme při závěrečné reflexi.

WS3 pro MŠ

Miroslava Bučková

Základy práce pomocí online grafického editoru Canva

Během workshopu si ukážeme, jak můžete (snadněji než ve wordu) vytvořit nejrůznější materiály, pracovní listy pro předškoláky, letáčky a pozvánky na akce, nebo prezentace. 
Určeno pro začátečníky či mírně pokročilé uživatele Canvy, vhodné i pro učitele 1. stupně ZŠ

Komentovaná prohlídka

TESTBED pro průmysl 4.0

Nahlédněte do laboratoř pro robotiku a flexibilní výrobu CIIRC. 

13.30 – 14.15 hodin

WS4 pro ZŠ

Petr Polák 

Informatika a robotika v praxi na 2. stupni

Workshop se zaměří na představení inovativních forem výuky, splňující parametry aktuální malé „revize“ RVP, aplikovaných na ZŠ Rakovského pomocí robotické stavebnice Spike Prime, senzorů PASCO a //code.Node, ozobotů – ozoblockly, Lego Mindstorms ev3, 3D tisk, lety s dronem a apod. Žádná suchá teorie, čekají vás ukázky z praxe.

WS5 pro ZŠ

Štěpánka Baierlová

Nová informatika není jen robotika

Workshop bude zaměřen na tematické oblasti nové informatiky a ukáže, jak rozvíjet informatické myšlení i jinak než s roboty.

Vyzkoušíme si praktické úlohy z oblasti nové informatiky. V následné diskusi rozebereme vazby aktivit na očekávané výstupy nové informatiky a provedeme společnou reflexi.

WS6 pro MŠ

Monika Lienertová

Moderní pojetí EVVO: Jak se dá digitálně interpretovat přírodní dědictví, virtuální a rozšířená realita

Workshop se zaměří na to, jakým způsobem je možné digitálně interpretovat přírodní dědictví a jak nám k tomu může pomoci virtuální a rozšířená realita.

Komentovaná prohlídka

TESTBED pro průmysl 4.0

Nahlédněte do laboratoř pro robotiku a flexibilní výrobu CIIRC. 

14.15 – 14.45

COFFEE BREAK

14.45 – 15.30 hodin

WS7 pro ZŠ

Jan Charvát

Výtvarná výchova a technologie

Workshop bude zaměřen na nové možnosti propojování výtvarné výchovy a digitálních technologií. Na praktických příkladech budou uvedeny inovativní formy výuky výtvarné výchovy, které mají přesah do světa počítačů. Zároveň bude představeno, jak při prezentovaných aktivitách dochází k rozvoji nově definovaných digitálních kompetencí.

WS8 pro ZŠ i pro MŠ

Eva Fanfulová, Zdeněk Smrčka

Zajímavé technologie napříč obory

V rámci tohoto workshopu se účastníci seznámí s některými druhy robotů a využitím dalších zajímavých technologií pro jejich zapojení v rámci různých oblastí výuky a rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí.

Na co se můžete určitě těšit: roboti, rozšířená realita a využití napříč obory, použití modelů z 3D tiskárny a další.

WS9 pro MŠ

Miroslava Bučková

Využití ICT technologií v MŠ

Jak efektivně pracovat s interaktivní tabulí během výuky dětí? 
Ukážeme si Jamboard – vlastní tvoření úkolů pro děti na interaktivní tabuli a způsob výuky na tabletech a dalších vyzkoušených výukových aplikací pro děti (matematická, čtenářská, environmentální gramotnost atd.).

Komentovaná prohlídka

TESTBED pro průmysl 4.0

Nahlédněte do laboratoř pro robotiku a flexibilní výrobu CIIRC.