Žákovské parlamenty jsou instituce, které fungují už desítky let. Základní pravidla pro žákovské parlamenty jsou dokonce ukotvena ve školském zákoně.

Podle tematické zprávy České školní inspekce z letošního roku však parlamenty existují na cca čtvrtině základních škol, přestože, jak praví tatáž zpráva ČŠI: „spoluúčast žáků (na rozhodování a vedení školy) totiž vede nejen k přijímání odpovědnosti, ale má i preventivní dopady na mnoho rizikových jevů, které se ve školách objevují (vandalismus, šikana, generační střety apod.)“. Mladí lidé se učí být aktivními občany, diskutovat, zjišťovat potřeby svých spolužáků i potřeby školy.

Městské části Praha 12 a Praha Libuš mají štěstí, že na jejich území existuje žákovský parlament nebo jiná forma žákovské samosprávy na každé ze škol, a – jak dokládají prezentace žákovských parlamentů na Řídícím výboru projektu MAP Prahy 12 moderovaném Ivetou Němečkovou, vedoucí OŠK– tyto parlamenty organizují na svých školách velmi zajímavé a bohaté činnosti. Podívejte se i vy na prezentace žákovských parlamentů následujících škol (řazeno abecedně): ZŠ a MŠ Angel, ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ Písnická, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Zárubova z MČ Prahy 12 a ZŠ Meteorologická z Prahy-Libuše.