Home Version 4 2019-01-11T10:02:33+00:00

MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš – netuctový přístup ke vzdělávání

Vzdělávání je na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš významnou hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro všechny a každému se dostává takové podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, příjemně a mohl dosáhnout svého osobního maxima při svém rozvoji. Ve školách panuje příjemné a přátelské klima. Děti a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve všech oblastech, rozšiřují získané kompetence a informace vyhodnocují v souvislostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou motivovaní, dále se vzdělávají a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy spolupracují s rodinami, ostatními školami všech stupňů a typů, lokálními aktéry i celou komunitou. Výrazným rysem místního vzdělávání je jeho kvalita a současně orientace na praktické využití. Všemi spolupracujícími subjekty jsou aktivně vyhledávány a vytvářeny příležitosti pro aplikaci poznatků a dovedností v praxi, čemuž napomáhá funkční síťování a spolupráce na všech úrovních. Iniciativa a podnikavost je vítána.

  • Jak zlepšit vzdělávání aneb MAPujeme vzdělávání na Praze 12

    Napříč mateřskými a základními školami v MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice právě startuje druhé kolo tzv. MAPování, neboli „MAP Praha 12 pokračuje“. „MAP II Praha 12 pokračuje“ je projekt financovaný z fondů Evropské unie, [...]

  • MAP Praha 12 v TV Praha

    Podívejte se na reportáž o projektu MAP Praha 12, kterou natočila TV Praha. MAP Praha 12 je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12. Jak modřanské školy a školky vylepší vzdělávání?

  • DigiMAP aneb Jak digitální technologie ovlivňují výuku ve školách

    Městská část Praha 12 uspořádala dne 18. 1. 2018 konferenci DigiMAP v rámci MAP Praha 12 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 12 a na Libuši) v prostorách budovy Microsoft ČR. Akce se setkala s [...]

Poslední aktuality