Dotazník: Kvalita distančního vzdělávání

MAP Praha 12 provedl v prosinci 2020 průzkum mezi rodiči dětí navštěvující základní školy v Praze 12.

Cílem realizovaného průzkumu Kvalita distančního vzdělávání bylo zjistit, co se během distanční výuky probíhající na základních školách během roku 2020 osvědčilo, a co se naopak v rámci této mimořádné podoby výuky ukázalo jako problematické. Závěry, které tento průzkum přinese, budou využity pro nastavení organizace výuky během případné další vlny uzavření škol.

Sběr dat proběhl anketním způsobem formou online dotazníku. Uvedené odpovědi jsou subjektivními názory rodičů žáků základních škol v Praze 12, Praze-Libuši a Praze-Kunraticích. Průzkumu se účastnilo 1 727 rodičů, což odpovídá 24 % návratnosti dotazníku.

K předběžným výstupům dotazníku se měli možnost vyjádřit samotní rodiče na setkání Pracovní skupiny Rodina, škola a komunita, ředitelé škol výstupy diskutovali na jednání Řídícího výboru.  Distanční výuce bylo věnováno i EduCoffee s Českou školní inspekcí.

Výstupy dotazníku jsou pro nás velmi důležité a podnětné. Každému řediteli školy, který byl do dotazníku zapojen, jsme do týdne poskytli informace, které se týkaly jeho školy, aby je mohli využít pro rychlou zpětnou vazbu. Ředitelé škol dále dostanou nabídku koučingu – specialisty na distanční výuku, který se bude spolu s nimi věnovat situaci v jejich škole.

MAP Praha 12 plánuje i další akce zaměřené na distanční výuku – např. v rámci Pracovní skupiny Kariérové poradenství či Pracovní skupiny Cizí jazyky.

Studii vytvořenou na základě tohoto dotazníku nyní zveřejňujeme, a to i v její zkrácené podobě – pro ty, kdo nemají tolik času a potřebují rychlé výsledky. Současně zveřejňujeme studie vytvořené z dotazníku zaměřeného na distanční výuku, na který odpovídali učitelé.

Všem děkujeme za odpovědi a spolupráci na tomto dotazníkovém šetření,

MAP Praha 12

Studie jsou ke stažení zde:

Akce MAPu jsou kvůli současné epidemiologické situaci plánovány ON-LINE.

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12  a Praha-Kunratice prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

Pracovní skupiny MAP Praha 12

POZVÁNKY A REGISTRACE na setkání pracovních skupin

Pracovní skupiny jsou určeny všem zájemcům o vzdělávání. 

Účast je zdarma, registrovat se na jednotlivé pracovní skupiny můžete ZDE nebo v rámci konkrétní akce. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. 

Pořádáme:  

EduCoffee

Inspirativní setkání určené nejen pro učitele ZŠ a MŠ, ale i pro rodiče a širokou veřejnost.

Leadership

Leadership je dvoudenní seminář určený pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol

Pracovní skupiny

Setkání, které je určeno pro učitele MŠ, ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce.

Zasedání mladých

Uskupení, ve kterém se scházejí zástupci žákovských parlamentu základních škol Prahy 12.

KnihoMAP

Besedy s literárními autory, autogramiády či workshopy, knižní výstavy.

DigiMAP

Odborná konference zaměřená na digitální technologie ve výuce.

Elixír do škol

Regionální centrum Elixíru v Praze 12 určené k setkávání pedagogů nadšených do fyziky.

Další akce

MAP Praha 12 dále spolupracuje s...

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro děti, učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje je ZDARMA!

Na všechny akce MAP Praha 12 je nutná pouze registrace kvůli kapacitě. Registrační formuláře naleznete vždy u konkrétní akce. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *