Rada městské části Praha 12
r e v o k u j e
bod č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-175-001-22 ze dne 31.5.2022, kterým byla
schválena žádost o dotaci na realizaci projektu „Místní akční plán III“ v období 2023 v rámci výzvy
č.02_20_082 Akční plánování v území z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak, 

že se projekt MAP Praha 12 nebude realizovat.

Připravujeme pro vás následující vzdělávací akce a projekty: 

Všechny plánované akce v rámci projektu MAP Praha 12 najdete v kalendáři akcí:  

MAPoGranty

Finanční podpora projektů pracovních skupin MAP Praha 12.

EduCoffee

Inspirativní setkání určené nejen pro učitele ZŠ a MŠ, ale i pro rodiče a širokou veřejnost.

Leadership

Leadership je dvoudenní seminář určený pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol

Pracovní skupiny

Setkání, která jsou určena pro učitele MŠ, ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce.

Zasedání mladých

Uskupení, ve kterém se scházejí zástupci žákovských parlamentu základních škol Prahy 12.

KnihoMAP

Besedy s literárními autory, autogramiády či workshopy, knižní výstavy.

DigiMAP

Odborná konference zaměřená na digitální technologie ve výuce.

Elixír do škol

Regionální centrum Elixíru v Praze 12 určené k setkávání pedagogů nadšených do fyziky.

Individualizace v MŠ

Semináře, jejichž cílem je vybavit pedagogy dovednostmi, které jim umožní „šít vzdělávání více na míru“ dětem.

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12  a Praha-Kunratice prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

Pracovní skupiny MAP Praha 12

POZVÁNKY A REGISTRACE na setkání pracovních skupin

Pracovní skupiny jsou určeny všem zájemcům o vzdělávání. 

Účast je zdarma, registrovat se na jednotlivé pracovní skupiny můžete ZDE nebo v rámci konkrétní akce. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. 

Pořádáme:  

EduCoffee

Inspirativní setkání určené nejen pro učitele ZŠ a MŠ, ale i pro rodiče a širokou veřejnost.

Leadership

Leadership je dvoudenní seminář určený pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol

Pracovní skupiny

Setkání, které je určeno pro učitele MŠ, ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce.

Zasedání mladých

Uskupení, ve kterém se scházejí zástupci žákovských parlamentu základních škol Prahy 12.

KnihoMAP

Besedy s literárními autory, autogramiády či workshopy, knižní výstavy.

DigiMAP

Odborná konference zaměřená na digitální technologie ve výuce.

Elixír do škol

Regionální centrum Elixíru v Praze 12 určené k setkávání pedagogů nadšených do fyziky.

Další akce

MAP Praha 12 dále spolupracuje s...

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro děti, učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje je ZDARMA!

Na všechny akce MAP Praha 12 je nutná pouze registrace kvůli kapacitě. Registrační formuláře naleznete vždy u konkrétní akce. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *