Home Version 4 2019-05-06T18:52:11+00:00

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. Mezi pravidelné akce patří: 

 

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

 

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 je ZDARMA!

 

Aktuality MAPu

Členové Řídicího výboru projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ se poprvé sešli

By | Květen 30th, 2019|Categories: Aktuality, Aktuality-hopepage|

V úterý 21. 5. 2019 se poprvé sešli členové [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Členové Řídicího výboru projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ se poprvé sešli

MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš – netuctový přístup ke vzdělávání

Vzdělávání je na území MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice významnou hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro všechny a každému se dostává takové podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, příjemně a mohl dosáhnout svého osobního maxima při svém rozvoji. Ve školách panuje příjemné a přátelské klima. Děti a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve všech oblastech, rozšiřují získané kompetence a informace vyhodnocují v souvislostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou motivovaní, dále se vzdělávají a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy spolupracují s rodinami, ostatními školami všech stupňů a typů, lokálními aktéry i celou komunitou. Výrazným rysem místního vzdělávání je jeho kvalita a současně orientace na praktické využití. Všemi spolupracujícími subjekty jsou aktivně vyhledávány a vytvářeny příležitosti pro aplikaci poznatků a dovedností v praxi, čemuž napomáhá funkční síťování a spolupráce na všech úrovních. Iniciativa a podnikavost je vítána.