Home Version 4 2019-04-25T08:32:04+00:00

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. Mezi pravidelné akce patří: 

 

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

 

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 je ZDARMA!

 

Aktuality MAPu

Leadership: Stressmanagement aneb Analýza problematických situací a aplikace do vedení školy

By | Únor 27th, 2019|Categories: Aktuality, Aktuality-hopepage|

MAP Praha 12 vás zve na pátý a závěrečný [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Leadership: Stressmanagement aneb Analýza problematických situací a aplikace do vedení školy

Montessori pedagogika na základních školách a jaký je její význam pro moderní pojetí vzdělávání ve 21. století

By | Únor 27th, 2019|Categories: Aktuality, Aktuality-hopepage|

Montessori cesta z.s. a program Montessori v ZŠ a [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Montessori pedagogika na základních školách a jaký je její význam pro moderní pojetí vzdělávání ve 21. století

MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš – netuctový přístup ke vzdělávání

Vzdělávání je na území MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice významnou hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro všechny a každému se dostává takové podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, příjemně a mohl dosáhnout svého osobního maxima při svém rozvoji. Ve školách panuje příjemné a přátelské klima. Děti a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve všech oblastech, rozšiřují získané kompetence a informace vyhodnocují v souvislostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou motivovaní, dále se vzdělávají a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy spolupracují s rodinami, ostatními školami všech stupňů a typů, lokálními aktéry i celou komunitou. Výrazným rysem místního vzdělávání je jeho kvalita a současně orientace na praktické využití. Všemi spolupracujícími subjekty jsou aktivně vyhledávány a vytvářeny příležitosti pro aplikaci poznatků a dovedností v praxi, čemuž napomáhá funkční síťování a spolupráce na všech úrovních. Iniciativa a podnikavost je vítána.

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. Mezi pravidelné akce patří: 

 

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

 

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 je ZDARMA!

 

MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš – netuctový přístup ke vzdělávání

Vzdělávání je na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš významnou hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro všechny a každému se dostává takové podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, příjemně a mohl dosáhnout svého osobního maxima při svém rozvoji. Ve školách panuje příjemné a přátelské klima. Děti a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve všech oblastech, rozšiřují získané kompetence a informace vyhodnocují v souvislostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou motivovaní, dále se vzdělávají a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy spolupracují s rodinami, ostatními školami všech stupňů a typů, lokálními aktéry i celou komunitou. Výrazným rysem místního vzdělávání je jeho kvalita a současně orientace na praktické využití. Všemi spolupracujícími subjekty jsou aktivně vyhledávány a vytvářeny příležitosti pro aplikaci poznatků a dovedností v praxi, čemuž napomáhá funkční síťování a spolupráce na všech úrovních. Iniciativa a podnikavost je vítána.

Aktuality MAPu

Leadership: Stressmanagement aneb Analýza problematických situací a aplikace do vedení školy

MAP Praha 12 vás zve na pátý a závěrečný [...]

By |Aktuality, Aktuality-hopepage|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Leadership: Stressmanagement aneb Analýza problematických situací a aplikace do vedení školy