Home Version 4 2019-01-11T10:02:33+00:00

MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš – netuctový přístup ke vzdělávání

Vzdělávání je na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš významnou hodnotou. Vzdělávání je dostupné pro všechny a každému se dostává takové podpory, aby se ve škole cítil bezpečně, příjemně a mohl dosáhnout svého osobního maxima při svém rozvoji. Ve školách panuje příjemné a přátelské klima. Děti a žáci mají trvalý zájem o vzdělávání ve všech oblastech, rozšiřují získané kompetence a informace vyhodnocují v souvislostech. Děti a žáci znají dobře místo, kde žijí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou motivovaní, dále se vzdělávají a pro zajištění kvalitní výuky i výchovy spolupracují s rodinami, ostatními školami všech stupňů a typů, lokálními aktéry i celou komunitou. Výrazným rysem místního vzdělávání je jeho kvalita a současně orientace na praktické využití. Všemi spolupracujícími subjekty jsou aktivně vyhledávány a vytvářeny příležitosti pro aplikaci poznatků a dovedností v praxi, čemuž napomáhá funkční síťování a spolupráce na všech úrovních. Iniciativa a podnikavost je vítána.

Poslední aktuality

Jak zlepšit vzdělávání aneb MAPujeme vzdělávání na Praze 12

By | Leden 11th, 2019|Categories: Aktuality, Aktuality-hopepage|

Napříč mateřskými a základními školami v MČ Praha 12, MČ [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak zlepšit vzdělávání aneb MAPujeme vzdělávání na Praze 12