MAP Praha 12 zajišťuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem při distanční výuce

Při distanční výuce potřebuje řada rodičů podporu při výuce svých žáků. Proto MAP Praha 12 ve spolupráci s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dojednal, aby studenti v rámci výuky doučovali žáky škol zapojených do MAP.

„Děkuji za tuto možnost. Mého žáka to pomáhá "držet nad vodou". „Přejeme si pokračovat.“ „Doučování se určitě osvědčilo, pokud by pokračovalo, budu určitě ráda.“
Výňatek z reakcí učitelů

DOUČOVÁNÍ

NÁPADNÍK on-line vzdělávání

Důležité odkazy