Naše planeta, naše zdraví

Čistý vzduch, voda, potraviny

Zdravější zítřek

 

Světový den zdraví 2022

  • Jsme schopni přetvořit svět, kde je čistý vzduch, voda a potraviny dostupné všem?
  • Kde se ekonomiky zaměřují na zdraví a pohodu?
  • Kde jsou města obyvatelná a kde lidé mají kontrolu nad svým zdravím a zdravím planety? 

Uprostřed pandemie, znečištěné planety, rostoucích nemocí, jako je rakovina, astma, srdeční choroby, na Světový den zdraví 2022, WHO zaměří celosvětovou pozornost na naléhavá opatření potřebná k udržení zdraví lidí a planety a podpoří hnutí za vytvoření společností zaměřených na wellbeing.

 

WHO odhaduje, že více než 13 milionů úmrtí po celém světě je každoročně způsobeno příčinami životního prostředí, kterým se lze vyhnout. To zahrnuje klimatickou krizi, která je největší zdravotní hrozbou, které lidstvo čelí. Klimatická krize je také krizí zdravotní.

 

—————————————————————————————————————————

 World Health Day 2022

  • Are we able to reimagine a world where clean air, water and food are available to all?
  • Where economies are focused on health and well-being?
  • Where cities are livable, and people have control over their health and the health of the planet?

In the midst of a pandemic, a polluted planet, increasing diseases like cancer, asthma, heart disease, on World Health Day 2022, WHO will focus global attention on urgent actions needed to keep humans and the planet healthy and foster a movement to create societies focused on well-being.

WHO estimates that more than 13 million deaths around the world each year are due to avoidable environmental causes. This includes the climate crisis which is the single biggest health threat facing humanity. The climate crisis is also a health crisis.  

 

ZDROJ: ZDROJ: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022

 

 

Světového den zdraví