MAP Praha 12 vás zve na polytechnický workshop určený pro předškolní pedagogy, který se uskuteční v rámci dalšího setkání Pracovní skupiny Polytechnika.

Na workshopu se seznámíme s polytechnickými sety, ukážeme si tvoření podle návodu i podle vlastní fantazie nebo jakým způsobem můžeme zkombinovat tvary a materiály.

V neposlední řadě se zaměříme na to, jak a co můžeme s dětmi zatloukat, šroubovat, montovat i demontovat 😊. 

Cílem workshopu:

  • Profesní rozvoj pedagogů v polytechnickém vzdělávání.
  • Osvojení dovedností plánovat a integrovat polytechniku do výchovně vzdělávacího procesu.
  • Načerpání inspirace a její aplikace do praxe.
  • Pochopení polytechnického vzdělávání v kontextu ŠVP pro MŠ.

Termín konání: 5. 5. 2022 od 14.00 – 17.00 hodin

Místo konání: MŠ Kunratice (Předškolní 880/1, Praha 4)

Lektorka: Mgr. Michaela Randová (Vzdělávání11 s.r.o.)

PS Polytechnika: Workshop pro předškolní pedagogy