Pracovní skupina Matematická gramotnost uspořádala TURNAJ DESKOVÝCH HER

Turnaj deskových her byl uspořádán v rámci tzv. MAPoGrantu projektu „MAP Praha 12“pod vedením Hany Böhmové, vedoucí Pracovní skupiny Matematická gramotnost. Zúčastnili se ho žáci ze čtyř základních škol: ZŠ Písnická, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Rakovského a ZŠ Zárubova, kteří soutěžili

MAPoGrant: Zdravá pětka

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu

PS Kariérové poradenství: Třídnické hodiny

Přijďte před prázdninami načerpat inspiraci nejen do třídnických hodin.  Vedoucí PS kariérové poradenství Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat je při