Elixír do škol: POHYB

V úterý 21. 1. 2020 se v ZŠ Angel (Angelovova 3183/15) uskuteční v pořadí páté setkání s Elixírem do škol.  Společně budeme přemýšlet, diskutovat a vyrábět hračky – to vše na téma POHYB.  I páté setkání povede Hanka Burešová, vedoucí fyzikálního regionálního centra Elixír do

MAP doporučuje zapojit se do vyhlášených výzev

Aktuální výzvy  Podzim 2019 OP PPR 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání (3.12.2019) http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-54-zaclenovani-podpora-zaku-odlisnym-materskym-jazykem-ii/ MHMP Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP ERASMUS Přírodní zahrady – https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady Erasmus +