Evaluační setkání pracovní skupiny Cizí jazyky

V zářijovém setkání se pracovní skupina Cizí jazyky účastnila v rámci MAPoGrantu Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání semináře vedeného Mgr. Marií Horčičkovou ze ZŠ ANGEL.  Pedagogové ze šesti základních a třech mateřských škol získali nejen inspiraci, ale hlavně nové

PS Cizí jazyky: Praktické ukázky práce s pomůckami na rozvoj komunikačních dovedností

V rámci MAPoGrantů získali MŠ a ZŠ pomůcky na rozvoj komunikačních dovedností. Vedoucí pracovní skupiny Cizí jazyky Mgr. Marie Horčičková na dalším setkání pracovní skupiny účastníkům ukáže, jakým způsobem mohou učitelé s těmito pomůckami pracovat. Termín: 15.9. 2022 od 15.30 hodin

MAPoGranty: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky, které se zaměří na MAPoGrant.  V rámci MAPoGrantu připravuje Pracovní skupina Cizí jazyky projekt zaměřený na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání.  Zdůvodnění realizace aktivity: Časté zařazování aktivit

PS Cizí jazyky – MAPoGrant: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

Pracovní skupina Cizí jazyky se v rámci MAPoGrantu zaměří na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání. Cílem realizovaných aktivit bude posílit komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce. Výběr MAPoGrantu souvisí s častým zařazováním aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu. To přispívá k rozvoji plynulosti i

PS Cizí jazyky: Jak zpestřit online výuku cizích jazyků?

Jak při online hodině cizích jazyků zapojit všechny děti? Účastníci pod vedením Mgr. Marie Horčičkové získají konkrétní tipy na osvědčené aktivizační metody a formy práce. V průběhu workshopu se budou účastníci vzájemně inspirovat a budou sdílet oceňované konkrétní zkušenosti z distanční výuky.