V zářijovém setkání se pracovní skupina Cizí jazyky účastnila v rámci MAPoGrantu Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání semináře vedeného Mgr. Marií Horčičkovou ze ZŠ ANGEL. 

Pedagogové ze šesti základních a třech mateřských škol získali nejen inspiraci, ale hlavně nové pomůcky pro rozvoj a podporu komunikace v anglickém jazyce. Závěrečné setkání proběhlo 10. listopadu na ZŠ ANGEL. Učitelé měli možnost sdílet nabyté zkušenosti s novými pomůckami a navrhnout jejich další využití. Setkání bylo velmi obohacující zejména díky diskuzi o využitelnosti pomůcek, a také sdílení zpětné vazby od žáků. Kolegové měli příležitost prohlédnout si a vyzkoušet další nové pomůcky, které mají možnost pro své školy získat.  

Cílem MAPoGrantu Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání je rozvoj mluveného projevu u žáků. Časté zařazování aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu přispívá rozvoji plynulosti i přesnosti ve vyjadřování. Dovednost komunikovat v cílovém jazyce často vnímají učitelé, žáci i rodiče jako hlavní prioritu jazykového vzdělávání. Bohužel relativně malá hodinová dotace anglického jazyka a velký důraz na gramatiku rozvoji mluveného projevu příliš neprospívají. Připravené krátké aktivity umožní učitelům efektivně rozvíjet anglický mluvený projev žáků v průběhu každé hodiny.

MAP Praha 12

Evaluační setkání pracovní skupiny Cizí jazyky