Podcasty s lídry projektu MAP Praha 12 budou k poslechu od 1. 7. 2022

MAP Praha 12 vás zve k poslechu pěti podcastů s inspirativními pedagogy a lídry, kteří spolupracují v rámci projektu MAP Praha 12.

Podcasty pro MAP Praha 12 moderuje Jiřina Majerová, psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem.

Marie Horčičková, zástupkyně ředitelky pro jazykové vzdělávání v ZŠ a MŠ Angel v Praze 12. V rámci MAP Praha 12 pracuje jako vedoucí Pracovní skupiny Cizí jazyky, která připravuje v MAPoGrantu pomůcky pro komunikační aktivity v anglickém jazyce.

Marta Hrubá, ředitelka MŠ K Lukám v Praze-Libuš. Školka se mimo jiné zaměřuje na prevenci vad mluvního projevu dětí, na rozvoj řečových a komunikačních dovedností, jemné motoriky, grafomotoriky a pohybových dovedností dětí. Je to školka, která pečuje o to, aby se dobře dařilo všem dětem. Dětem různých národností, které do školky chodí. Marta Hrubá dále pracuje v rámci projektu MAP Praha 12 v Pracovní skupině Rovné příležitosti.

Ondřej Neumajer, konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitele a didaktik, který se dlouhodobě zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou. Pracoval jako konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar digitalizace ve vzdělávání a zároveň pracuje v neziskové organizaci Učitel naživo a vyučuje didaktické předměty na katedře informačních technologií a technické výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem mnoha ocenění. Získal ocenění na rozvoj digitálního vzdělávání a moderních on-line projektu od Nadace České spořitelny. V MAP Praha 12 pracuje jako vedoucí Pracovní skupiny Digitální gramotnost.

Petr Polák, zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠ Rakovského v Praze 12. Vyučuje fyziku, zeměpis a informatiku. V rámci MAPoGrantu Prahy 12 navrhl projekt na měření kvality vody a ve výuce využívá bezdrátové senzory Pasco.

Jan Mazurek, pedagog v ZŠ Kunratice, který vyučuje přírodopis, zeměpis a svět práce, a technické činnosti. Ve škole je koordinátorem EVVO a koordinuje projekt Globe. V rámci MAPu Praha 12 pracuje jako vedoucí Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.