EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

Distanční výuka: zdroj námětů a příležitostí pro školy

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Distanční výuka jako ...

Slovní úlohy v matematice na 2. stupni ZŠ

MAP Praha 12 vás zve na Pracovní skupinu Matematická gramotnost, která bude ...

EduCoffee: RODIČE A DĚTI (A UČITELÉ) V DOBĚ COVIDOVÉ

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma RODIČE A DĚTI ...

EduCoffee: (NE)bezpečí v on-line prostředí

Zveme vás na šesté setkání pracovní skupiny KALOKAGATHIA, které se uskuteční ON-LINE, ...