EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: Problémové chování dětí ve škole

Je CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ve třídě nebo škole PROBLÉMOVÉ nebo náročné? Proč se ...

Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků – pro pedagogy

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee: Jak na rozvoj grafomotoriky u ...

EduCoffee: Bezpečný mobil?

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee s MARTINEM KOŽÍŠKEM, projektovým koordinátorem, CZ.NIC, ...