EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffe, na kterém nám Martina Simonidesová ...

Webinář: Výtvarné techniky nejen pro družiny

MAP Praha 12 vás zve na webinář na téma VÝTVARNÉ TECHNIKY NEJEN ...

EduCoffee: Příprava na návrat žáků do škol – jak předcházet nevhodnému chování a reagovat na ně

Návrat do školy bude výrazně jiný než po běžných prázdninách nebo před ...