EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: eTwinning do každé škol(k)y

Z důvodu vládních restrikcí je akce zrušena, o náhradním termínu vás budeme ...

EduCoffee: 3D modely – kreslíme, modelujeme, tiskneme

  Z důvodu vládních restrikcí je akce zrušena, o náhradním termínu vás ...

EduCoffee: Diferencovaná výuka v matematice: OBSAH A OBVOD

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee, které se bude konat v ...