EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: Jak využít školní zahradu pro výuku

Dovolujeme si vás pozvat na EduCoffee na téma Jak využít školní zahradu pro ...

Čtěte více

Jak podpořit matematický rozvoj u předškoláků

Ve čtvrtek 3. 10. proběhlo v prostorách MŠ Větrníček EduCoffee na téma ...

Čtěte více

EduCoffee: Legislativní změny v roce 2020

Dovolujeme si vás pozvat na EduCoffee na téma: Legislativní změny v roce ...

Čtěte více

EduCoffee: Rozvoj nadání v počátcích školní docházky

Dovolujeme si vás pozvat na EduCoffee na téma Rozvoj nadání v počátcích ...

Čtěte více