EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: 3D modely – kreslíme, modelujeme, tiskneme

Zveme vás na EduCoffee zaměřené na 3D modely: Kreslíme, modelujeme, tiskneme pod ...

Čtěte více

EduCoffe: Diferencovaná výuka v matematice: ALGEBRA

Zveme vás na EduCoffee na téma Diferencovaná výuka v matematice: ALGEBRA. EduCoffeem ...

Čtěte více

EduCoffee: Diferencovaná výuka v matematice: OBSAH A OBVOD

Zveme vás na EduCoffee na téma Diferencovaná výuka v matematice: OBSAH A ...

Čtěte více

Monitorování třídního kolektivu pro třídní učitele

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Monitorování třídního kolektivu, ...

Čtěte více