EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: Jak na rozvoj grafomotoriky u předškoláků – pro pedagogy

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffe, na kterém nám Martina Simonidesová ...

EduCoffee: Pokusy pomocí žákovské soupravy Komenius

Dovolujeme si vás pozvat na EduCoffee na téma Pokusy pomocí žákovské soupravy ...

6 aplikací, díky kterým snadno vytvoříte on-line ÚNIKOVOU HRU

On-line únikové hry jsou fenoménem distančního vzdělávání. Učitelé díky nim stále častěji ...