EduCoffe je setkání, které je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a širokou veřejnost.

Jedná se o inspirativní setkání, na kterém pozvaný odborník přednáší na dané téma a diskutuje s účastníky. 

Cílem EduCoffee je poskytnout všem účastníkům základní informace o tématu a vzbudit tak jejich další zájem. 

Délka trvání akce je zpravidla 2 – 3 hodiny. Zváni jsou odborníci z celé ČR.

Z důvodu kapacity sálu/učebny je nutná registrace. 

Zveme vás na následující EduCoffee

EduCoffee: (NE)bezpečí v on-line prostředí

Zveme vás na šesté setkání pracovní skupiny KALOKAGATHIA, které se uskuteční ON-LINE,  ...

EduCoffee: Monitorování třídního kolektivu

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téma Monitorování třídního kolektivu, ...

EduCoffee: Jak na polytechnickou výchovu v mateřské škole?

Na EduCoffee si ukážeme, jakým způsobem je možné zařadit polytechnickou výchovu do ...