URČENO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZŠ

MAP Praha 12 Vás zve na EduCoffee na téa Legislativní změny v roce 2023. 

Termín: středa 23.11.2022 od 9.00 do 12:00 hod.
Místo:  zasedaci místnost OŠK, 2.patro Radnice MČ Praha 12

Počet účastníků je omezen! 
EduCoffee je pro účastníky projektu MAP Praha 12 zdarma.

Lektoři: Pavel Zeman, Radka Šlégrová

Na EduCoffee se zaměříme na Novely právních předpisů ve školství 2022

-aktuality (limit počtu zaměstnanců, vzdělávání cizinců, doučování)
-změny ZP a prováděcích předpisů (min.mzda, zaručená mzda, zahraniční a tuzemské stravné)
-školský zákon a prováděcí vyhlášky (náklady na dopravu na školní akce)
-novela nv.č. 75/2005 Sb. – rozsah PPČ ředitelů, zástupců -výkazy P1c-01, P1d-01 (vykazování jazyk. přípravy, PI, podpůrných opatření) -doručování písemností

EduCoffee: Legislativní změny v roce 2023 – pro vedoucí pracovníky MŠ