Strategické dokumenty

/Strategické dokumenty
Strategické dokumenty 2019-05-01T19:40:47+00:00

Zpracování strategických dokumentů je páteří celého procesu MAPování. V průběhu realizace projektu MAP vznikají postupně strategické dokumenty, které definují v obecnější i praktické rovině vizi, priority, cíle, plánované aktivity i konkrétní projektové záměry. Všechny materiály byly zpracovány za intenzivní spolupráce se zájemci o vzdělávání na MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš

Všechny verze k závazným dokumentům MAP najdete na stránkách www.nidv.cz