Strategické dokumenty

/Strategické dokumenty
Strategické dokumenty 2018-07-19T13:27:49+00:00

Zpracování strategických dokumentů je páteří celého procesu MAPování. V průběhu realizace projektu MAP vznikají postupně strategické dokumenty, které definují v obecnější i praktické rovině vizi, priority, cíle, plánované aktivity i konkrétní projektové záměry. Všechny materiály byly zpracovány za intenzivní spolupráce se zájemci o vzdělávání na MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš