Zpracování strategických dokumentů je páteří celého procesu MAPování. V průběhu realizace projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ vznikají postupně strategické dokumenty, které definují v obecnější i praktické rovině vizi, priority, cíle, plánované aktivity i konkrétní projektové záměry. Všechny materiály byly zpracovány za intenzivní spolupráce se zájemci o vzdělávání na MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice

Všechny verze k závazným dokumentům MAP najdete na stránkách NPI.