Evaluační setkání pracovní skupiny Cizí jazyky

V zářijovém setkání se pracovní skupina Cizí jazyky účastnila v rámci MAPoGrantu Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání semináře vedeného Mgr. Marií Horčičkovou ze ZŠ ANGEL.  Pedagogové ze šesti základních a třech mateřských škol získali nejen inspiraci, ale hlavně nové ...

PS Čtenářská gramotnost: Vánoční překvapení

MAP Praha 12 Vás zve na poslední setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost v rámci projektu MAP Praha 12, na kterém si vyhodnotíme proběhlý MAPoGrant Kouzelné kufříky.  Účastnici tohoto setkání se budou moci těšit na vánoční překvapení.  Termín konání: 12. 12. ...

Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!

MAPoGrant pracovních skupin Rovné příležitosti a KALOKAGATHIA, v rámci MAP Praha 12 – “Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!“ Děkujeme školám, které se do MAPoGrantu přihlásily a měly zájem o nabídnuté výukové ...

Rodičovská kavárna: Jak hovořit s dětmi o sexu

Srdečně vás zveme do Rodičovské kavárny s tématem „JAK HOVOŘIT S DĚTMI O SEXU“ pod vedením  PhDr. Evy Weislové z  Proxima Sociale o.p.s. Akce se uskuteční v rámci MAPoGrantu Pracovní skupiny Rodina, škola, komunita.  Termín konání: 6. 12. 2022 od ...

Rodičovská kavárna na téma ZÁVISLOSTI

Srdečně vás zveme do Rodičovské kavárny s tématem „ZÁVISLOSTI“ pod vedením  PhDr. Evy Weislové z  Proxima Sociale o.p.s. Akce se uskuteční NAŽIVO, 15. 11. 2022 OD 18.00 hodin v ZŠ Angel.  Prosíme, na rodičovskou kavárnu se registrujte ZDE:  REGISTRACE ...

PS Rodina, škola, komunita: MAPoGrant – zapojení rodičů do života škol

Srdečně zveme rodiče, zástupce školských rad a rodičovských spolků, učitele i ředitele škol Prahy 12, Libuše a Kunratic na závěrečné setkání PS rodina, škola, komunita. Termín konání: 22. 11. 2022 od 17.00 hodin Místo konání: Zasedací místnost OŠK 210, Radnice ...

PS EVVO: Sdílení zkušeností z MAPoGrantu

MAP Praha 12 Vás zve k poslednímu setkání Pracovní skupiny PS EVVO na téma Sdílení zkušeností ze dvou MAPoGrantů.  Termín konání: pondělí 31.10. 2022 od 16.00 hodin Místo konání: ZŠ Kunratice Na setkání budeme sdílet zkušenosti a zajímavosti z  MAPoGrantu ...

PS Cizí jazyky: Komunikační aktivity v praxi

MAP Praha 12 vás zve na další setkání PS Cizí jazyk, na téma Komunikační aktivity v praxi.  Termín konání: 10. 11. 2022 od 15,30 – 17,00 hodin Místo konání: ZŠ Angel (Angelovova 3183/15) Členové pracovní skupiny budou na tomto setkání sdílet ...

Prevence BODYSHAMINGU a rizika vzniku PORUCH PŘÍJMU POTRAVY U DĚTÍ

MAP Praha 12 Vás zve na další setkání PS Rovné příležitosti a Kalokagathia, na téma Prevence Bodyshamingu a rizika vzniku poruch příjmu potravy u dětí.  Termín konání: 21. 11. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin (přesunuto z 11.10.2022) Místo konání: ZŠ ...

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGrant – Kouzelné kufříky

MAP Praha 12 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost pod vedením Mirky Škardové. Pojďme se sejít a popovídat si, jak se nám daří práce s kouzelnými kufříky ve třídách a jak nastartujeme jejich výměnu mezi školami. Vyzkoušíme ...

MAPoGranty: PS Rovné příležitosti a Kalokagathia

MAPoGrant Wellbeing je zaměřen především na podporu péče o duševní zdraví dětí i pedagogů. Přináší aktuální témata wellbeingu na školách, jako jsou: zdravý vztah k tělu, prevence bodyshamingu a nabídku řešení konkrétních náročných situací na školách formou kazuistického semináře.  PS Kalokagathia a PS ...

Žáci základních škol testují kvalitu vody v Modřanech

V rámci MAPoGrantu „Voda v Modřanech“, který se zrealizoval díky pracovním skupinám EVVO a Digitální gramotnost projektu MAP Praha 12, sledují žáci ze čtyř zapojených škol kvalitu vody ve vybraných lokalitách. Sledování parametrů kvality vody probíhá na základě běžného zjištění (průhlednost, běžné ...

Pracovní skupina Matematická gramotnost uspořádala TURNAJ DESKOVÝCH HER

Turnaj deskových her byl uspořádán v rámci tzv. MAPoGrantu projektu „MAP Praha 12“pod vedením Hany Böhmové, vedoucí Pracovní skupiny Matematická gramotnost. Zúčastnili se ho žáci ze čtyř základních škol: ZŠ Písnická, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Rakovského a ZŠ Zárubova, kteří soutěžili ...

Využití MAPograntu pro zapojení rodičů do života škol

Srdečně zveme rodiče, zástupce školských rad a rodičovských spolků, učitele i ředitele škol Prahy 12, Libuše a Kunratic na 10. setkání PS rodina, škola, komunita.  Chcete ve škole vašich dětí poznat ostatní rodiče, máte zájem společně uspořádat setkání, besedu, rodičovskou kavárnu? Můžete ...

PS Cizí jazyky: Praktické ukázky práce s pomůckami na rozvoj komunikačních dovedností

V rámci MAPoGrantů získali MŠ a ZŠ pomůcky na rozvoj komunikačních dovedností. Vedoucí pracovní skupiny Cizí jazyky Mgr. Marie Horčičková na dalším setkání pracovní skupiny účastníkům ukáže, jakým způsobem mohou učitelé s těmito pomůckami pracovat. Termín: 15.9. 2022 od 15.30 hodin ...

MAPoGrant: Zdravá pětka

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu ...

Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy

zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy.   Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE.  ON-LINE místnost ...

PS EVVO: Voda v Modřanech

MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny EVVO zaměřené na MAPoGranty.  V rámci MAPoGrantu rozpracovává pracovní skupina projekt zaměřený na Vodu v Modřanech.  Setkání je určeno pro pedagogy MŠ, kteří se přihlásili k realizaci MAPoGrantu „Voda v ...

MAPoGranty: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky, které se zaměří na MAPoGrant.  V rámci MAPoGrantu připravuje Pracovní skupina Cizí jazyky projekt zaměřený na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání.  Zdůvodnění realizace aktivity: Časté zařazování aktivit ...

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGrant „Kouzelný kufřík“

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se v rámci MAPograntu zaměří na radostnou práci s knihou a propojení učitelů a žáků v rámci jedné školy i mezi školami. Každá zapojená škola vytvoří  „Kouzelný kufřík“ s knihou a dalšími materiály k tématu knihy a ...

PS Kariérové poradenství: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství, na kterém se zaměříme na MAPoGranty.  PS Kariérové poradenství má možnosti využít MAPoGrant ve výši 50 tis. Kč.  Z grantu je možné zaplatit učební materiály nebo zrealizovat nějakou ...

PS Cizí jazyky – MAPoGrant: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

Pracovní skupina Cizí jazyky se v rámci MAPoGrantu zaměří na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání. Cílem realizovaných aktivit bude posílit komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce. Výběr MAPoGrantu souvisí s častým zařazováním aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu. To přispívá k rozvoji plynulosti i ...

Setkání PS: Už umím řešit výzvu

MAP Praha 12 vás zve na další setkání PS Rovné příležitosti a Kalokagathia, které se zaměří na MAPoGranty, zapojení škol a školek a na harmonogram společných aktivit. Během setkání dále představíme program „Už umím řešit výzvu“ z projektu Eduzměna a ...

MAPoGrant: Wellbeing ve školách – dotazníky

V rámci plánovaného MAPoGrantu v rámci PS Rovné příležitosti a PS Kalokagathia bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zmapování potřeb škol v rámci wellbeingu.  Současně hledáme školy a školky, které se do MAPoGrantu chtějí zapojit. Pokud o MAPoGrant máte ...

MAPoGranty: PS Digitální technologie a PS EVVO

Zveme tímto zájemce z mateřských a základních škol, kteří se chtějí zapojit do realizace MAPoGrantu v rámci pracovních skupin digitální gramotnost a EVVO. Na setkání se budou řešit již konkrétní aktivity, kterých se mohou jednotlivé školy aktivně zúčastnit. Setkání se uskuteční ...

PS Rodina, škola, komunita: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Rodina, škola, komunita.  Setkání se uskuteční ON-LINE, v pondělí 24. 1. 2022 od 17.00 do 18.00 hodin.  Program setkání:  1) Aktualizace strategických dokumentů MAP.  Protože je nutná aktualizace strategických dokumentů, ...

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGranty

Na dalším on-line setkání PS Čtenářské gramotnost, které se uskuteční v úterý  1.2. od 15:00, probereme pod vedením Heleny Pravdové aktuální priority pracovní skupiny a doplníme případné připomínky. Jde vlastně o sdílení vašich zkušeností, proto věříme, že i tato část setkání pro vás bude ...

PS Matematika: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve na další setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 16.00 hod. ON-LINE. Program:1) Aktualizace strategických dokumentů MAP – v rámci aktualizace prosím vyplňte následující dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfJx-mg3K2UQpPsLVEXK-rAmDRqOccDAQS4fOhJg6MbU6Ow/viewform 2) MAPoGranty – informace o ...

MAPoGRANTy: Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

Co je wellbeing a proč je jeho podpora na škole tak důležitá?  Termín setkání: 25.1.2022, 16.00 hod., Místo setkání: on-line Lektorky: Helena Pravdová, Lenka Kubrichtová Zveme vás na setkání Pracovních skupin Rovné příležitosti a Kalokagathia, na kterém vám představíme ověřené ...

Cílem MAPoGRANTů je podpořit aktivity spolupráce uvedených přímo v RAP nebo vyplývající ze Strategie MAPškol, čímž dojde k podpoře naplnění cílů MAP, včetně konkrétních aktivit, které se promítnou do ročních akčních plánů a zvýšit udržitelnosti pracovních skupin po ukončení projektu.

Formou „MAPoGrantu“ chceme nabídnout aktivním členům pracovních skupin možnost rozhodovat o určité částce finančních prostředků, které budou využity na konkrétní aktivity pedagogů/skupin dětí a žáků dle tematického zaměření pracovních skupin.

Jak to bude vypadat?

 • V rámci pracovní skupiny vyzvěte stálé členy PS, aby se zapojili do přípravy „MAPoGrantu“ pro danou PS. Počítáme se zapojením všech 11 PS.
 • Alokace na každý MAPoGrant je 50.000,– Kč/PS. Pokud se dohodne více pracovních skupin společně, částka se vícenásobní počtem pracovních skupin. Pokud se PS rozhodne, že MAPoGrant realizovat nebude, vedoucí dané skupiny o tom bude neprodleně, nejpozději do konce ledna, informovat realizační tým projektu MAP. Nevyužité finanční prostředky budou dány k dispozici ostatním PS.
 • MAPoGrant musí mít dopad na větší část území (podpora není zaměřena na 1 školu). Z grantu lze hradit DPP i zapojeným členům PS, kteří se grantu aktivně účastní. Vedoucí PS si budou svoji činnost vykazovat do výkazů práce. Minimální počet zapojených škol do 1 grantu je 5 škol.
 • Příklad MAPoGrantu:
  • uspořádání semináře,
  • realizace divadla,
  • nákup pomůcek, atd.
 • Za realizaci grantů zodpovídá kontaktní osoba (nemusí jít o vedoucího pracovní skupiny), se kterou bude komunikovat přidělený člen realizačního týmu MAP – připravuje podklady pro DPP, podklady pro objednávky apod.

Jak se můžete k MAPoGRANTům přihlásit?

Každý, kdo má zájem zapojit se do MAPoGRANTů (zástupce školy a kdokoliv z veřejnosti) z území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice se musí přihlásit k vybrané pracovní skupině. 

V rámci jednotlivých setkání pracovních skupin dojde k rozhodnutí o způsobu čerpání (nečerpání) MAPoGrantů. 

Pracovní skupiny a jejich zaměření

Na stránkách jednotlivých pracovních skupin najdete aktualizované informace o jejich činnosti včetně dění v souvislosti s MAPoGRANTy.