Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy

zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy.   Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE.  ON-LINE místnost ...

PS EVVO: Voda v Modřanech

MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny EVVO zaměřené na MAPoGranty.  V rámci MAPoGrantu rozpracovává pracovní skupina projekt zaměřený na Vodu v Modřanech.  Setkání je určeno pro pedagogy MŠ, kteří se přihlásili k realizaci MAPoGrantu „Voda v ...

MAPoGranty: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky, které se zaměří na MAPoGrant.  V rámci MAPoGrantu připravuje Pracovní skupina Cizí jazyky projekt zaměřený na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání.  Zdůvodnění realizace aktivity: Časté zařazování aktivit ...

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGrant „Kouzelný kufřík“

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se v rámci MAPograntu zaměří na radostnou práci s knihou a propojení učitelů a žáků v rámci jedné školy i mezi školami. Každá zapojená škola vytvoří  „Kouzelný kufřík“ s knihou a dalšími materiály k tématu knihy a ...

PS Kariérové poradenství: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství, na kterém se zaměříme na MAPoGranty.  PS Kariérové poradenství má možnosti využít MAPoGrant ve výši 50 tis. Kč.  Z grantu je možné zaplatit učební materiály nebo zrealizovat nějakou ...

PS Cizí jazyky – MAPoGrant: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání

Pracovní skupina Cizí jazyky se v rámci MAPoGrantu zaměří na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání. Cílem realizovaných aktivit bude posílit komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce. Výběr MAPoGrantu souvisí s častým zařazováním aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu. To přispívá k rozvoji plynulosti i ...

Setkání PS: Už umím řešit výzvu

MAP Praha 12 vás zve na další setkání PS Rovné příležitosti a Kalokagathia, které se zaměří na MAPoGranty, zapojení škol a školek a na harmonogram společných aktivit. Během setkání dále představíme program „Už umím řešit výzvu“ z projektu Eduzměna a ...

MAPoGrant: Wellbeing ve školách – dotazníky

V rámci plánovaného MAPoGrantu v rámci PS Rovné příležitosti a PS Kalokagathia bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zmapování potřeb škol v rámci wellbeingu.  Současně hledáme školy a školky, které se do MAPoGrantu chtějí zapojit. Pokud o MAPoGrant máte ...

MAPoGranty: PS Digitální technologie a PS EVVO

Zveme tímto zájemce z mateřských a základních škol, kteří se chtějí zapojit do realizace MAPoGrantu v rámci pracovních skupin digitální gramotnost a EVVO. Na setkání se budou řešit již konkrétní aktivity, kterých se mohou jednotlivé školy aktivně zúčastnit. Setkání se uskuteční ...

PS Rodina, škola, komunita: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Rodina, škola, komunita.  Setkání se uskuteční ON-LINE, v pondělí 24. 1. 2022 od 17.00 do 18.00 hodin.  Program setkání:  1) Aktualizace strategických dokumentů MAP.  Protože je nutná aktualizace strategických dokumentů, ...

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGranty

Na dalším on-line setkání PS Čtenářské gramotnost, které se uskuteční v úterý  1.2. od 15:00, probereme pod vedením Heleny Pravdové aktuální priority pracovní skupiny a doplníme případné připomínky. Jde vlastně o sdílení vašich zkušeností, proto věříme, že i tato část setkání pro vás bude ...

PS Matematika: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve na další setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 16.00 hod. ON-LINE. Program:1) Aktualizace strategických dokumentů MAP – v rámci aktualizace prosím vyplňte následující dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfJx-mg3K2UQpPsLVEXK-rAmDRqOccDAQS4fOhJg6MbU6Ow/viewform 2) MAPoGranty – informace o ...

MAPoGRANTy: Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?

Co je wellbeing a proč je jeho podpora na škole tak důležitá?  Termín setkání: 25.1.2022, 16.00 hod., Místo setkání: on-line Lektorky: Helena Pravdová, Lenka Kubrichtová Zveme vás na setkání Pracovních skupin Rovné příležitosti a Kalokagathia, na kterém vám představíme ověřené ...

Cílem MAPoGRANTů je podpořit aktivity spolupráce uvedených přímo v RAP nebo vyplývající ze Strategie MAPškol, čímž dojde k podpoře naplnění cílů MAP, včetně konkrétních aktivit, které se promítnou do ročních akčních plánů a zvýšit udržitelnosti pracovních skupin po ukončení projektu.

Formou „MAPoGrantu“ chceme nabídnout aktivním členům pracovních skupin možnost rozhodovat o určité částce finančních prostředků, které budou využity na konkrétní aktivity pedagogů/skupin dětí a žáků dle tematického zaměření pracovních skupin.

Jak to bude vypadat?

 • V rámci pracovní skupiny vyzvěte stálé členy PS, aby se zapojili do přípravy „MAPoGrantu“ pro danou PS. Počítáme se zapojením všech 11 PS.
 • Alokace na každý MAPoGrant je 50.000,– Kč/PS. Pokud se dohodne více pracovních skupin společně, částka se vícenásobní počtem pracovních skupin. Pokud se PS rozhodne, že MAPoGrant realizovat nebude, vedoucí dané skupiny o tom bude neprodleně, nejpozději do konce ledna, informovat realizační tým projektu MAP. Nevyužité finanční prostředky budou dány k dispozici ostatním PS.
 • MAPoGrant musí mít dopad na větší část území (podpora není zaměřena na 1 školu). Z grantu lze hradit DPP i zapojeným členům PS, kteří se grantu aktivně účastní. Vedoucí PS si budou svoji činnost vykazovat do výkazů práce. Minimální počet zapojených škol do 1 grantu je 5 škol.
 • Příklad MAPoGrantu:
  • uspořádání semináře,
  • realizace divadla,
  • nákup pomůcek, atd.
 • Za realizaci grantů zodpovídá kontaktní osoba (nemusí jít o vedoucího pracovní skupiny), se kterou bude komunikovat přidělený člen realizačního týmu MAP – připravuje podklady pro DPP, podklady pro objednávky apod.

Jak se můžete k MAPoGRANTům přihlásit?

Každý, kdo má zájem zapojit se do MAPoGRANTů (zástupce školy a kdokoliv z veřejnosti) z území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice se musí přihlásit k vybrané pracovní skupině. 

V rámci jednotlivých setkání pracovních skupin dojde k rozhodnutí o způsobu čerpání (nečerpání) MAPoGrantů. 

Pracovní skupiny a jejich zaměření

Na stránkách jednotlivých pracovních skupin najdete aktualizované informace o jejich činnosti včetně dění v souvislosti s MAPoGRANTy.