MAPoGrant Wellbeing je zaměřen především na podporu péče o duševní zdraví dětí i pedagogů. Přináší aktuální témata wellbeingu na školách, jako jsou: zdravý vztah k tělu, prevence bodyshamingu a nabídku řešení konkrétních náročných situací na školách formou kazuistického semináře. 
 
PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti pro vás v rámci MAPoGrantu připravují na podzim následující setkání a besedy.
 
  • 20.9. 17:00 – 18:30 se setkáme online na téma: Nový školní rok a nové výzvy v oblasti wellbeingu.
 
  • 18.10. od 9:00 do 13:00 Se na vás těšíme na semináři: Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže. Metodický seminář pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Místo konání ZŠ Smolkova.
 
  •  11.10. října 13:00 – 15:00  vám nabízíme besedu na téma Prevence bodyshamingu a rizika vzniku poruch příjmu potravy u dětí. Besedu povedou zástupci projektu Moje tělo je moje. Místo setkání bude ještě upřesněno.
 
Během září a října mohou školy a školky využít nabídku Kazuistického semináře, kde se můžeme společně věnovat tématům duševního zdraví přímo na dané škole(školce.
 
Školy (MŠ i ZŠ) zapojené do MAPoGrantu, které vyplnily na konci června objednávku na pomůcky pro podporu duševního zdraví, během října navštívíme a předáme vybrané pomůcky.
 
Kontaktní osoba: Helena Pravdová, helena.pravdova@ferovaskola.cz, +420 777 842 003.
MAPoGranty: PS Rovné příležitosti a Kalokagathia