MAP Praha 12 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Digitální gramotnost na téma: Polytechnické hnízdo v Areálu Vltavanů. 

Termín setkání: Pondělí 17. října 2022 v 15.30 hod.

Místo: Polytechnické hnízdo v Areálu Vltavanů (VLTAVANŮ 229, 146 00 Praha 4 – Braník)

Polytechnická hnízda jsou profesionálně vybavené učebny pro výuku pracovních činností, jako je, robotika, mechanika a dalších technických oborů. Tyto učebny jsou určené především pro žáky druhého stupně základních škol. Jedno takové místo se nachází i na Praze 4 v Braníku, a to v areálu Vltavanů 229, kde jsou dětem a pedagogům k dispozici hned dvě dílny, mechanická a robotická. V robotické dílně se převážně pracuje se stavebnicí značky VEX.

V těchto dílnách nabízí DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 školám dopolední výuku rozdělenou do 5 čtyřhodinových bloků. Výuka je vedena odborným mistrem. Žáci se zde zajímavou formou učí pracovat s dílenskými nástroji, ale také se zde seznámí se základy robotiky. Tato aktivita je pro školy zdarma. Více informací naleznete na webu https://www.vltavanu229.cz/program/polytechnická-hnízda

Jedná se tedy o velmi atraktivní a dostupnou aktivitu do vašich hodin. Cílem naší exkurze v polytechnickém hnízdu bude zjistit, jak přesně tyto aktivity probíhají, abyste si mohli návštěvu polytechnické dílny domluvit pro své žáky sami. Chtěl bych vás požádat, abyste tuto nabídku exkurze předali všem učitelům informatických a technických předmětů na vaší škole.

Prosíme, na setkání se REGISTRUJTE zde: 

 

PS Digitální gramotnost: Polytechnické hnízdo v Areálu Vltavanů