V rámci MAPoGrantu „Voda v Modřanech“, který se zrealizoval díky pracovním skupinám EVVO a Digitální gramotnost projektu MAP Praha 12, sledují žáci ze čtyř zapojených škol kvalitu vody ve vybraných lokalitách.

Sledování parametrů kvality vody probíhá na základě běžného zjištění (průhlednost, běžné znečištění, chlorofyl, sinice, mikroskopický obraz, a také pomocí senzorů PASCO zapůjčených ze ZŠ Rakovského v Praze 12.

Voda v Modřanech se tak dostala pod drobnohled v Modřanské rokli, ve Vltavě u starých Modřan, v rybnících Obecňák a Švarcák včetně jejich přítoků a ve Lhoteckém potoku a retenční nádrži. Součástí sledování je i vyhledávání historických událostí ve sledovaných místech, které mohly ovlivnit jejich kvalitu vody.

Výsledky práce týmů zúčastněných škol (ZŠ Rakovského v Praze 12, ZŠ TGM v Praze 12, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka Praha – Písnice a Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o.) budou prezentovány na závěrečném semináři, který se uskuteční na přelomu listopadu a prosince, a na webové stránkách projektu MAP Praha 12 (www.mappraha12.cz).

MAP Praha 12

Žáci základních škol testují kvalitu vody v Modřanech