Zápis z Řídicího výboru MAP Praha 12 pokračuje

Termín: 3. 3. 2022, 14.00 – 15.30 hod.

Místo: ON-LINE

 

  1. Úvodní slovo zástupců městských částí
  2. Velká revize“ RVP

Arnošt Veselý, předseda expertní skupiny Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+

  1. Karta ohroženého dítěte

Anna Kubíčková a Tereza Svačinová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

  1. Program Ředitel naživo a Leader školy

Libor Pospíšil, manažer programu

  1. Informace z projektu MAP Praha 12 pokračuje

Naďa Sloviaková, manažer projektu