Seznam osobností, kteří spolupracují s MAPem Prahy 12:

Mgr. Petr Polák, zástupce ředitele pro 2. stupeň, ZŠ Rakovského v Praze 12

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., vedoucí pracovní skupiny Digitální gramotnost

Martina Jesenská, vychovatelka ŠD při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12

PaedDr. Lenka Kubrichtová

Mgr. Hana Böhmová, vedoucí pracovní skupiny Matematická gramotnost

Ing. Jan Polomský, vedoucí pracovní skupiny Polytechnika

MgA. Jana Neumajerová, vedoucí pracovní skupiny Rodina, škola, komunita

Ing. Ivan Štěpka, pedagog ZŠ a MŠ Na Beránku

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

Marta Hrubá, vedoucí pracovní skupiny Rovné příležitosti

Mgr. Ivana Gerlašinská, vedoucí pracovní skupiny Rovné příležitosti

Mgr. Marie Horčičková, vedoucí pracovní skupiny cizí jazyky, zástupkyně ředitelky pro jazykové vzdělávání, ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

Mgr. Jan Mazůrek, vedoucí pracovní skupiny EVVO, pedagog ZŠ Kunratice

Monika Lienertová, MŠ Pohádka

Ondřej Lněnička, ředitel ZŠ prof. Švejcara