Pracovní skupina Cizí jazyky je podskupinou Pracovní skupiny Čtenářská a jazyková gramotnost. 

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Marie Horčičková (zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12)

Plánovaná setkání

DATUM

TÉMA

ANOTACE

REGISTRACE