Pracovní skupina Cizí jazyky je podskupinou Pracovní skupiny Čtenářská a jazyková gramotnost. 

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Marie Horčičková (zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12)

Plánovaná setkání

DATUM

TÉMA

ANOTACE

REGISTRACE

18.3.2021 od 15.00 hodin

Aktivity zaměřené na rozvoj mluveného projevu

Setkání společně s Francescou Key, rodilou mluvčí. Obsahem budou kromě konkrétních ukázek činností také tipy, jak uchopit spolupráci s rodilými mluvčími.

23.9.2021 od 15.00 hodin

Využití cambridgeských zkoušek na ZŠ

Jak a proč začlenit cambridgeské zkoušky do jazykového vzdělávání na ZŠ? V případě zájmu lze pozvat zástupce jazykové školy nabízející zkoušky.

9.12.2021 od 15.00 hodin

Rozvoj čtení s porozuměním v AJ

Tipy na aktivity rozvíjející čtenářské dovednosti dětí. Druhy čtení a jejich role při výuce cizího jazyka. Tipy na materiály pro vhodné ke čtení žáků ZŠ.