MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky, které se zaměří na MAPoGrant. 

V rámci MAPoGrantu připravuje Pracovní skupina Cizí jazyky projekt zaměřený na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání. 

Zdůvodnění realizace aktivity:

Časté zařazování aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu přispívá rozvoji plynulosti i přesnosti ve vyjadřování. Dovednost komunikovat v cílovém jazyce často vnímají učitelé, žáci i rodiče jako hlavní prioritu jazykového vzdělávání. Bohužel relativně malá hodinová dotace anglického jazyka a velký důraz na gramatiku rozvoji mluveného projevu příliš neprospívají. Připravené krátké aktivity umožní učitelům efektivně rozvíjet anglický mluvený projev žáků v průběhu každé hodiny.

Termín konání: 7. 4. 2022

Místo konání: ZŠ Angel, Praha 12

Vedoucí PS: Mgr. Marie Horčičková

MAPoGranty: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání