MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny EVVO zaměřené na MAPoGranty. 

V rámci MAPoGrantu rozpracovává pracovní skupina projekt zaměřený na Vodu v Modřanech. 

Setkání je určeno pro pedagogy MŠ, kteří se přihlásili k realizaci MAPoGrantu „Voda v Modřanech“ Akce proběhne pod vedením Mgr. Jana Mazůrka, vedoucího PS EVVO.

Setkání bude zaměřeno na práci v terénu (měření kvality vody a další aktivity, které můžete využít při práci s dětmi v MŠ).

Bližší informace obdrží přihlášení účastníci do e-mailu.  

Termín: 27.4.2022 od 16.00 hod. 

Místo: bude upřesněno

PS EVVO: Voda v Modřanech