Žáci základních škol testují kvalitu vody v Modřanech

V rámci MAPoGrantu „Voda v Modřanech“, který se zrealizoval díky pracovním skupinám EVVO a Digitální gramotnost projektu MAP Praha 12, sledují žáci ze čtyř zapojených škol kvalitu vody ve vybraných lokalitách. Sledování parametrů kvality vody probíhá na základě běžného zjištění (průhlednost, běžné