MAP Praha 12 Vás zve k poslednímu setkání Pracovní skupiny PS EVVO na téma Sdílení zkušeností ze dvou MAPoGrantů. 

Termín konání: pondělí 31.10. 2022 od 16.00 hodin

Místo konání: ZŠ Kunratice

Na setkání budeme sdílet zkušenosti a zajímavosti z  MAPoGrantu „Měření vody v Modřanech“, z nichž byl jeden realizován v mateřských a druhý v základních školách.

Setkání je určené nejen pro realizátory projektu jak v ZŠ, tak v MŠ, ale i pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak měření probíhá, jaké jsou jeho výsledky a také jak s tímto tématem pracovat ve skupině předškolních a školních dětí.

Prosíme, na akci se registrujte zde: 

PS EVVO: Sdílení zkušeností z MAPoGrantu