Za MŠ Lojovická, Praha 4 Libuš zpracovala Ivana Sýkorová

Co nám přinesl MAP

Akcí od místního akčního plánu se pravidelně účastníme a  z nabídky Map jsme vybíraly především kurzy zaměřené na předškolní vzdělávání,  leadership,  případně školení zaměřená na příklady dobré praxe. Inspiraci jsme hledaly také na knihomapech nebo Educofee. Získané zkušenosti se snažíme aplikovat v rámci školy a třídy, především pokud jde o praktické využití přímo v řízených činnostech nebo například v rámci uspořádání třídy.

Zaujaly  nás semináře a poznatky jsme využily :

Digitalizace – inspirací pro práci s dětmi, jak využít nové technologie, doporučení vhodných   pomůcek pro školku / následoval  nákup pomůcek a sdílení s kolegyněmi/       

Předcházení konfliktů – jak vést rozhovory s rodiči a kolegy /využíváme při každodenní  komunikaci /

Polytechnika v MŠ – pomůcky, jak zajistit bezpečnost, nápady /nákup pomůcek, využíváme jako další nabídku aktivit pro děti při pobytu venk

 

u/ Praktické ukázky pro práci s dětmi, na základě tohoto semináře zakoupen dětský pracovní ponk. Seminář velice zajímavý, poutavý

Grafomotorika – cvičení a pomůcky pro rozvoj grafomotoriky nejen u předškoláků, vhodné   
 pracovní listy – využíváme nejen s předškoláky, ale při cvičení a pohybových  chvilkách využití netradičních pomůcek – práce s pěnou na holení – kreslení do pěny rozetřené na stole nebo na linoleu. Popis vývoje dětského grafického projevu-> zakoupení nových kratších a lehčích tužek pro správný úchop

Integrace cizinců – beseda s psycholožkou PPP a koordinátorem integrace – kontakty, kam se obrátit, jaké programy lze využít.

Knihomap – inspirace k nákupu nových knih do třídního fondu 

Leadership – osobní inspirace k přístupu k vlastní práci/ kolegyním 

Nové směry ve výuce – dobré typy na zařazování přírodnin do práce s třídou, např. jsme tvořili listové mandaly 

Educoffee – Předškolákem v Dánsku – možnost srovnání českého a dánského přístupu k předškolní výchově, zamyšlení nad vlastním přístupem 

Zkušenosti a poznatky 3 českých paní učitelek z návštěvy několika předškolních zařízení v Kodani a okolí

  • poznání fungování školství v jiné zemi (odlišná výchova již v rodinách)
  • děti dokáží být spokojené i v extrémnějších situacích (nevlídné počasí)
  • přístup (na české poměry) k dětem až nebezpečný 

Diagnostika v MŠ – využití materiálu pro rodiče a dotazníky pro učitele

Výtvarné techniky – využití odpadového materiálu při tvoření.

Předčtenářská gramotnost – seznámení s novinkami knižní tvorby pro děti, práce s knihou  /čtení před spaním, inspirace i pro rodiče, využití při dramat. chvilkách,obohacení třídní knihovny/ Praktická ukázka knih, četba úryvků, doporučení. Novinky nebo osvědčené knihy kolegyň z jiných MŠ, návštěva knihovny P 12

Yoga pro děti – vhodné cviky, dechová cvičení, yogové pohádky /začleňujeme do pohybových chvilek, vhodné a názorné při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem, zklidnění a relaxace/

Educoffee – Jak využít školní zahradu pro výuku – inspirace k vysypání zahradního altánu mulčovací kůrou, snaha o častější pobyt na zahradě i v rámci řízených činností 

 

Terasa a altán – vzdělávací venkovní prostory – využíváme při společných akcích rodičů a dětí, při hrách, při sportu, přednášky, setkávání s rodiči dětí cizinců a OMJ, divadelních a hudebních  pořadech

Jak MAP inspiroval MŠ Lojovickou a jak a kam jsme se díky němu posunuli