MAPoGrant pracovních skupin Rovné příležitosti a KALOKAGATHIA, v rámci MAP Praha 12 – “Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!“

Děkujeme školám, které se do MAPoGrantu přihlásily a měly zájem o nabídnuté výukové materiály, které se týkaly problematiky wellbeingu, s akcentem na rozvoj duševního a sociálního zdraví. Těší nás, že námi vybrané materiály školy oslovily.

Krabice s interaktivními didaktickými pomůckami pro MŠ a ZŠ, spolu s publikacemi, které se týkají dané problematiky, byla školám předána 9.11.2022. 

Pomůcky lze využívat při frontální, ale i skupinové práci dětí v běžné výuce, je možné je využít např. v třídnických hodinách nebo v rámci individuální péče o děti v jakémkoli ohrožení.

MAPoGrant Wellbeing završí své aktivity 21.11. od 14:00 seminářem pro učitele na téma Bodyshaming a prevence poruch příjmu potravy na ZŠ Angel. Následovat bude pracovní skupina KALOKAGATHA – Jak na to? Výchova ke zdraví hrou?

MAP Praha 12

Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání!