Pracovní skupina Čtenářská gramotnost od března 2022 pracuje na MAPograntu Kouzelný kufřík. Každá zapojená škola a školka vytvořila jeden kouzelný kufřík plný knih různých typů k předčítání nebo samostatnou práci dětí a knihy doplnila překvapením a metodickými náměty, jak s kufříkem pracovat a jak propojovat čtení s dalšími výchovami a předměty. Během září každý učitel zkoušel svůj kufřík ve své třídě, případně kufřík putoval po dalších třídách. V listopadu 2022 vyráží kufříky do světa a navštíví děti v jiné škole či školce. 

Cílem MAPograntu je nastartovat proces sdílení zajímavých čtenářských aktivit, které propojují témata, výchovy, předměty a učitele. Proto je součástí každého kufříku také deník, do kterého se během putování budou zaznamenávat zážitky, poselství a příklady dobré praxe.

Při přípravě MAPograntu se členové pracovní skupiny setkávali v mateřské škole Pohádka. Paní ředitelka Monika Lienertová také MAPogrant organizačně zajistila. Inspirativní metodická setkání nad knihami vedla Mirka Škardová. Pracovní skupina se také sešla na Minikonferenci ke čtenářství na Knihomapu.

Kouzelné kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti