Setkání PRACOVNÍCH SKUPIN je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce o vzdělávání. 

Pracovní skupina pracuje pod vedením vedoucího PS, setkání probíhá 3 – 4x ročně.  

Pracovní skupiny MAP Praha 12

Setkání PRACOVNÍCH SKUPIN je určeno pro učitele MŠ a ZŠ, pracovníky NNO, rodiče a další zájemce o vzdělávání. 

Pracovní skupina pracuje pod vedením vedoucího PS, setkání probíhá 3 – 4x ročně.  

Jednotlivých setkání Pracovních skupin se může zúčastnit každý, kdo má zájem o vzdělávání našich dětí. 

Do pracovních skupin se můžete přihlašovat zde

V případě, že máte zájem spolupracovat s MAPem Praha 12 pokračuje a být součástí některé pracovní skupiny, přihlaste se.

Realizační tým projektu MAP Praha 12 pokračuje si Vám dovoluje nabídnout spolupráci v pracovních skupinách, které jsou určeny pro zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol, víceletých gymnázií a pracovníkům zájmového a neformálního vzdělávání, kteří pracují v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a nově také na území MČ Praha-Kunratice, stejně tak jako pro rodiče a všechny, kterým není vzdělávání lhostejné.

Projekt „MAP Praha 12 pokračuje“ navazuje na výstupy projektu MAP Praha 12 a je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, které zahrnuje oblast předškolního a základního vzdělávání a zájmového i neformálního vzdělávání.

S dosavadními výstupy projektu MAP Praha 12 se můžete blíže seznámit na webových stránkách projektu MAP Praha 12 pokračuje nebo na Facebooku.

Pracovní skupiny vznikly v roce 2017 jako platforma pro odborné setkání všech aktérů ve vzdělávání na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš. Účastníci pracovních skupin se v rámci jednání seznamovali s novými metodami a formami vzdělávání, navštěvovali aktivní kolegy/pedagogy v jiných školách, diskutovali nad problémy a společně sdíleli úspěšné příklady dobré praxe. Podařilo se tak např. otevřít přípravnou třídu při základní škole, nabídnout dětem i žákům mateřských i základních škol možnost vyrobit si vlastní předmět v dílně základní školy, podpořit vznik spolku rodičů, atp.

Od roku 2019 bude činnost pracovních skupin pokračovat. Nově vzniknou dvě pracovní skupiny (PS): PS pro financování škol a PS pro rovné příležitosti. Dále bude v projektu pokračovat činnost těchto pracovních skupin: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, polytechnická výchova, kalokagathia a volný čas, digitální gramotnost, rodina, škola, komunita a environmentální výchova. Nově vznikne pracovní skupina kariérové poradenství.

Pracovní skupiny se budou scházet zpravidla 4x ročně, další aktivity pak proběhnou na základě zájmu členů pracovní skupin. Setkání budou probíhat v prostorách škol, popř. prostorách MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice v dopoledních či odpoledních hodinách dle dohody členů dané pracovní skupiny. Délka setkání je cca 2 hodiny. Činnost pracovních skupin je plánována po celou dobu projektu (květen 2019 – prosinec 2022). Činnost v pracovních skupinách není honorována.

Setkání Pracovních skupin jsou vždy otevřená, zváni jsou všichni zájemci o vzdělávání (stačí se pouze zaregistrovat na e-mailu map@mappraha12.cz a nebo prostřednictvím přihlášky ke konkrétní pracovní skupiny).