Aktualizované investiční a neinvestiční projektové záměry MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice byly chváleny Řídícím výborem „MAP Praha 12 pokračuje“.

Aktualizované investiční záměry: 2022

Aktualizované investiční a neinvestiční projektové záměry MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš, MČ Praha-Kunratice.

Aktualizace investičních a neinvestičních priorit schválené v roce 2020.

Aktualizace investičních a neinvestičních priorit, schválená dne 15.2.2018 Řídícím výborem projektu MAP Praha 12 a projednána/schválena Radou Městské části Praha 12 a Městské části Praha-Libuš.

Investiční a neinvestiční projektové záměry byly schváleny Řídícím výborem projektu MAP Praha 12 dne 8.12.2016 a projednány/schváleny Radou Městské části Praha 12 a Městské části Praha-Libuš.