Ing. Milan Appel, ředitel Střediska volného času Lužánky (1989-2019), organizátor a lektor teambuildingových kurzů v organizacích Prázdninová škola Lipnice, AISIS a NIDM/NIDV, dlouholetý oddílový vedoucí turistického oddílu a hlavní vedoucí stanových táborů, tramp a romantik.

Mgr. Ivana Čiháková

  • učitelka v ZÁKLADNÍ ŠKOLE a MATEŘSKÉ ŠKOLE TIP TOES s. r. o.
  • praxe 13 let v MŠ, 21 let na ZŠ
  • lektorka řady vzdělávacích akcí, včetně letních škol- Hejného metoda
  • zkušenosti s prací s dětmi předškolního i mladšího školního věku

Moje první setkání s Hejného metodou začalo na vysoké škole. Právě zde, při studiích na PedF UK v Praze jsem se setkala s prof. Milanem Hejným, jehož pojetí matematiky mne silně ovlivnilo. Zároveň se mnou studovala Jitka Michnová, která se později stala mou kamarádkou a posléze i kolegyní na ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích. Když mi život přichystal stěhování, byly díky Jitce Neratovice jasná volba. Chtěla jsem být blízko metodě. Psal se rok 2009 a já hned po nástupu zjistila, že Jitka se svou novinkou nemá na škole jednoduchou pozici. Bez zaváhání jsem byla připravena být její oporou. Ukázalo se, že jsme se potřebovaly vzájemně. Jitka mě ve snaze šířit metodu dál, já Jitku ve snaze dobře metodu učit. V letošním školním roce se metodou zabývám aktivně 10 let. Děti mne každý den nepřestávají překvapovat tím, jak dokáží o matematice přemýšlet, jakým způsobem dokáží dojít ke správnému řešení. Myslím, že je skvělé rozvíjet matematickou gramotnost u dětí tak, aby je to bavilo.

Mgr. Regína Dlouhá vystudovala Pedagogickou fakultu, pracovala na různých typech škol jako učitelka. Dlouhodobě se věnuje didaktice a metodice práce s dětmi. Od roku 2010 se soustřeďuje na systém péče o předškolní děti a jeho kvalitu. Je autorkou Standardů kvality péče o děti v dětských skupinách a návazné metodiky Plán výchovy a péče v dětských skupinách. Od roku 2013 je ředitelkou Klubu K2, o.p. s., který podporuje rodiny s dětmi na Praze 10.

Mgr. Lenka Hečková, ČOSIV, právnička specializující se na školská a sociálně-právní témata. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi a v Česká odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) má na starost zejména agendu inkluze a rovných příležitostí ve vzdělávání a duševního zdraví a náročného chování ve školách.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání podporuje rovné příležitosti a rozvoj spravedlivého vzdělávání a v českém vzdělávacím systému. Usilujeme o to, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj individuální vzdělávací potenciál. Klíčovým problémem, kterým se zabýváme, jsou vzdělávací nerovnosti ve všech jejich aspektech, a to jak ve vztahu ke vnějším vlivům, které je způsobují, tak k vnitřním vlivům, které souvisejí s kvalitou a prostředím školy.

Jmenuji se Tomáš Chrobák a poslední dva roky učím matematiku a tělesnou výchovu ve vesničce Baška u Frýdku-Místku. Předchozích deset let jsem učil na velké sídlištní škole, kde jsem se zaměřoval na práci s mimořádně nadanými žáky. Matematiku učím dle Hejného metody. Pro Hejného metodu jsem vydal publikace zaměřené na Gradované testy, či přípravě žáků na přijímací zkoušky. Nyní se věnuji tvorbě diagnostických testů pro 1. Stupeň. Jsem členem Národního kabinetu matematiky a v roce 2019 jsem zvítězil v Global teacher prize. Přes léto se věnuji lektorování a také pořádám skautské letní tábory. Mám dvě úžasné děti a věnuji se s nadšením snad všem sportům, v posledních letech především turistice.

PhDr. Hanka Košťálová vystudovala pedagogiku a češtinu na FF UK. Dlouhou dobu působila jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 pracuje pro projekt Pomáháme školám k úspěchu. Ten dokončil v roce 2013 čtenářské kontinuum a zahájil čtenářský program, který se zabývá prožitkovým i oborovým čtenářstvím. Od roku 2017 pracují v projektu tzv. čtenářské školy, které tvoří malá lokální spolupracující hnízda, v nichž může vzkvétat vzájemné učení s podporou čtenářských mentorů a širší profesní komunity.

PhDr. Ondřej Neumajer, PhD. se zabývá inovacemi ve vzdělávání, popularizací účelného a bezpečného využívání vzdělávacích technologií a vzdělávací politikou směřující k celospolečenské změně. Vyučuje didaktiku ICT v programu Učitel Naživo a na PedF UK. Pracuje jako konzultant MŠMT a spolupracovník NÚV pro problematiku digitálního vzdělávání. Blíže viz http://ondrej.neumajer.cz/

Bc. Diana Roubová vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, Speciální pedagogiku při Technické univerzitě v Liberci a Specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která implementovala tento program na dvoutřídní vesnickou MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička vzdělávacího programu Začít spolu a úzce spolupracuje ze Step by Step ČR, o.p.s.

Mirka Škardová v současné době působí jako pedagogická konzultantka a členka pracovní skupiny zaměřené na čtenářství a pisatelství v projektu Pomáháme školám k úspěchu. V organizaci Step by Step ČR, o.p.s. pracuje jako metodička a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Stála u zrodu tohoto programu v České republice a spoluzakládala jednu z prvních mateřských škol Začít spolu v Plzni. Je autorkou tří dětských knih pro počáteční čtení.