Vážení rodiče,

jsme projekt “MAP Praha 12 pokračuje”, sdružujeme v Praze 12, Praze-Libuši a Praze-Kunraticích školy, rodiče a ostatní, které zajímá vzdělávání v mateřských a základních školách.

Chceme zlepšit kvalitu vzdělávání, a proto nás zajímají Vaše názory na druhou vlnu distanční výuky.

Distanční výuka snad pomalu končí. Situace nebyla jednoduchá a je nutné ocenit, jak se dětem dařilo v nových podmínkách se učit – i s Vaší velkou podporou. Všichni si přejeme, aby sice nechtěná, ale přesto možná další vlna uzavření škol nebo distanční výuka z jiných důvodů navazovala na to, co se osvědčilo, a vyhnula se tomu, co pro školy, rodiče a zejména děti nebylo dobré.

Děkujeme, že věnujete svůj čas tomuto dotazníku a vyplníte ho společně se svými dětmi. Pokud máte školou povinných dětí více, můžete vyplnit dotazník za každé dítě. Odpovědi jsou anonymní, rozdělené podle škol a ročníků. Vyplnění dotazníku zabere cca 10 minut, vyplňte ho prosím do pondělí 7. 12. 2020.

Výstupy z dotazníku budou zveřejněny na www.mappraha12.cz, poskytnuty školám a prodiskutovány i s Vámi rodiči v pracovní skupině Rodina, škola, komunita dne 13.1. 2021, kam jste zváni. Registrace nutná zde – https://forms.gle/ym1zKFGvq4YGANNCA.

Realizační tým „MAP Praha 12 pokračuje“ ve spolupráci s pracovní skupinou Rodina, škola a komunita děkuje za spolupráci.

Při sestavování dotazníku byl využit dotazník MAS (Místní akční skupina) Kutnohorsko a dalších škol.

Dotazník v různých jazykových mutacích

MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice.

Cílem projektu MAP Praha 12 pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 a Praha-Kunratice prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje.

Dotazník: Kvalita distančního vzdělávání