MAP Praha 12 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Kalokagathia, které termínově a časově navazuje na setkání PS Rovné příležitosti a Kalokagathia, na téma Prevence Bodyshamingu a rizika vzniku poruch příjmu potravy u dětí.

Na setkání se zaměříme na následující témata: 

  • Proč výchova ke zdraví, co nás zavazuje
  • Výzvy a rizika, která dnešní svět přináší dětem
  • Vzdělávací oblast Člověk a zdraví – co je nového
  • Zdravotní gramotnost a welbeing
  • Burza Interaktivních didaktických námětů a metodických materiálů 

Termín setkání: 21. listopadu 2022, od 16. 00 hod.

Místo setkání: ZŠ a MŠ Angel, Praha 12, Modřany

PS Kalokagathia: Jak na to? Výchova ke zdraví hrou?