MAPoGranty: PS Rovné příležitosti a Kalokagathia

MAPoGrant Wellbeing je zaměřen především na podporu péče o duševní zdraví dětí i pedagogů. Přináší aktuální témata wellbeingu na školách, jako jsou: zdravý vztah k tělu, prevence bodyshamingu a nabídku řešení konkrétních náročných situací na školách formou kazuistického semináře.  PS Kalokagathia a PS

Žáci základních škol testují kvalitu vody v Modřanech

V rámci MAPoGrantu „Voda v Modřanech“, který se zrealizoval díky pracovním skupinám EVVO a Digitální gramotnost projektu MAP Praha 12, sledují žáci ze čtyř zapojených škol kvalitu vody ve vybraných lokalitách. Sledování parametrů kvality vody probíhá na základě běžného zjištění (průhlednost, běžné

Pracovní skupina Matematická gramotnost uspořádala TURNAJ DESKOVÝCH HER

Turnaj deskových her byl uspořádán v rámci tzv. MAPoGrantu projektu „MAP Praha 12“pod vedením Hany Böhmové, vedoucí Pracovní skupiny Matematická gramotnost. Zúčastnili se ho žáci ze čtyř základních škol: ZŠ Písnická, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Rakovského a ZŠ Zárubova, kteří soutěžili

Využití MAPograntu pro zapojení rodičů do života škol

Srdečně zveme rodiče, zástupce školských rad a rodičovských spolků, učitele i ředitele škol Prahy 12, Libuše a Kunratic na 10. setkání PS rodina, škola, komunita.  Chcete ve škole vašich dětí poznat ostatní rodiče, máte zájem společně uspořádat setkání, besedu, rodičovskou kavárnu? Můžete

PS Cizí jazyky: Praktické ukázky práce s pomůckami na rozvoj komunikačních dovedností

V rámci MAPoGrantů získali MŠ a ZŠ pomůcky na rozvoj komunikačních dovedností. Vedoucí pracovní skupiny Cizí jazyky Mgr. Marie Horčičková na dalším setkání pracovní skupiny účastníkům ukáže, jakým způsobem mohou učitelé s těmito pomůckami pracovat. Termín: 15.9. 2022 od 15.30 hodin

MAPoGrant: Zdravá pětka

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol. Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu

Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy

zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy.   Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE.  ON-LINE místnost