Pracovní skupina Čtenářská gramotnost se v rámci MAPograntu zaměří na radostnou práci s knihou a propojení učitelů a žáků v rámci jedné školy i mezi školami.

Každá zapojená škola vytvoří  „Kouzelný kufřík“ s knihou a dalšími materiály k tématu knihy a s deníkem, do kterého se budou zaznamenávat příklady dobré praxe, metodické postupy, ale i zážitky dětí a poselství dalším čtenářům, ke kterým kouzelný kufřík doputuje, neboť kufříky budou putovat po třídách i mezi školami. 

Kufříky budou cílené na MŠ, 1.-2.ročník ZŠ, 3.-5. ročník ZŠ.

Své zkušenosti se čtenářstvím, předčtenářstvím a výukou literatury přijďte sdílet na Minikonferenci ke čtenářství a literární výchově, která se uskuteční 9.4. na KnihoMAPu v ZŠ profesora Švejcara ( program: http://www.mappraha12.cz/knihomap/knihomap-2022/). Každý kdo si připraví a odprezentuje svůj příspěvek v délce 20 – 30 minut, obdrží jako poděkování poukázku na knihy v hodnotě 500 Kč.

K MAPoGrantu „Kouzelný kufřík“ včetně minikonference se můžete přihlásit na následujícím odkazu. 

PS Čtenářská gramotnost: MAPoGrant „Kouzelný kufřík“