MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství, na kterém se zaměříme na MAPoGranty. 

PS Kariérové poradenství má možnosti využít MAPoGrant ve výši 50 tis. Kč. 

Z grantu je možné zaplatit učební materiály nebo zrealizovat nějakou akci – podmínkou je pouze zapojení min. 5 škol v regionu.

Nyní jsme ve fázi sbírání námětů, na co tyto peníze využít.

Projednání vybraných možností a naplánování MAPograntu proběhne na on-line setkání 28.2. od 15 hodin.

Přiložený odkaz mapuje Váš zájem o zapojení do MAPograntu, děkujeme za jeho vyplnění.

PS Kariérové poradenství: MAPoGranty