Kariérové poradenství do třídnických hodin

MAP Praha 12 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství.  Vedoucí pracovní skupiny Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat

PS Kariérové poradenství: Třídnické hodiny

Přijďte před prázdninami načerpat inspiraci nejen do třídnických hodin.  Vedoucí PS kariérové poradenství Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat je při

PS Kariérové poradenství: Veletrhy a jarmarky – jak je využít v kariérovém poradenství/vzdělávání

Podzim se nese ve znamení veletrhů vzdělávání. V Praze je největším veletrhem Schola Pragensis, různé akce však plánují také jednotlivé střední školy.  Zveme vás proto na další setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství, na kterém se zaměříme na to, jak tyto

PS Kariérové poradenství: Jak nastavit kariérové poradenství ve škole

Na dalším setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství se zaměříme zejména na období začátku školního roku, kdy se ve škole nastavují všechny procesy na daný školní rok, včetně kariérového poradenství. Během skupinové práce a diskuze si účastníci budou moci vzájemně předat