Podzim se nese ve znamení veletrhů vzdělávání. V Praze je největším veletrhem Schola Pragensis, různé akce však plánují také jednotlivé střední školy. 

Zveme vás proto na další setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství, na kterém se zaměříme na to, jak tyto akce vytěžit ve vztahu ke kariérovému poradenství a vzdělávání žáků ZŠ. 

Zároveň se také podíváme na to, proč je dobré uvažovat o realizaci školního (vánočního) jarmarku a co všechno se při jeho přípravě a realizaci mohou žáci naučit – ve vztahu ke kariéře i k rozvoji kompetence k podnikavosti. 

Termín setkání: pondělí 6. 12. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin

ON-LINE

Lektorka: Kateřina Lichtenberková

Akce je zdarma, prosíme, registrujte se na ní. Všem registrovaným účastníkům pošleme odkaz na on-line místnost. 

PS Kariérové poradenství: Veletrhy a jarmarky – jak je využít v kariérovém poradenství/vzdělávání