MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky, tentokrát na téma: Hodnocení ve výuce cizích jazyků. 

Termín konání: 9. 12. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin

ON-LINE prostřednictvím Google Meets

Lektorka: Mgr. Marie Horčičková

Akce je ZDARMA, JE NUTNÁ REGISTRACE

Jak hodnotit v rámci jazykové výuky, aby žák získal zpětnou vazbu, která bude spravedlivá, vypovídající a zároveň ho bude motivovat ke zlepšení?

V rámci dalšího setkání Pracovní skupiny se účastníci budou zabývat hodnocením jednotlivých řečových dovedností a jazykových prostředků.

Společně budou sdílet příklady dobré praxe a obdrží tipy, jak na formativní hodnocení.

Seminář proběhne v českém jazyce a je určen učitelům všech cizích jazyků. 

PS Cizí jazyky: Hodnocení ve výuce cizích jazyků