V rámci projektu MAP Praha 12 pořádáme seminář Diagnostika v MŠ. 

Akce se uskuteční 4. 11. 2021 od 9.00 hodin (POZOR, ZMĚNA ČASU ZAČÁTKU AKCE!)

Každá účastnice/účastník si s sebou na seminář přinese podkladové materiály, které ve své práci využívá k pedagogické diagnostice a vyhodnocování pokroků v učení dětí (např. záznamový arch/diagnostický list do kterého zaznamenává pokroky dětí; vstupní dotazník o dítěti, který vyplňují rodiče; ukázku 1 portfolia dítěte, popř. jiné záznamy o dětech, které si vedete). S těmito materiály budeme v semináři (kromě jiných aktivit) pracovat. Ukážeme si, jak je maximálně efektivně využívat.
 

Účastníci porozumí významu vyhodnocování pokroků v učení dětí. Seznámí se s různými technikami a postupy, které mohou sloužit ke sběru informací o dětech. Budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti z oblasti pedagogické diagnostiky s ostatními kolegy/kolegyněmi.

Obsah semináře:
• význam vyhodnocování pokroků v učení dítěte pro jeho další vývoj
• pozorování jako klíčová technika sběru informací o dítěti (jak minimalizovat subjektivitu při pozorování?)
• postupy a metody vyhodnocování pokroků ve vývoji dítěte (záznamové archy, portfolio…)
• jak zeefektivnit vedení záznamů o dětech?
• jak vést děti k sebehodnocení?

Na akci se můžete přihlásit zde

POZOR ZMĚNA! Diagnostika v MŠ se bude konat 4. 11. 2021 od 9.00 hodin