MAP Praha 12 vás zve na další setkání PS Kariérové poradenství, které se bude věnovat představení a vzájemnému sdílení konkrétních výukových nástrojů, které je možné využívat jak při distanční výuce, tak pro realizaci běžného kariérového vzdělávání a poradenství v kontextu digitální doby.

Také se společně podíváme na to, jaké jsou potřeby učitelů a kariérových (výchovných) poradců na školách Prahy 12 a čemu by měla být věnována další setkáni v roce 2021.

Setkání se uskuteční v pondělí 15. 2. 2021 od 15.00 hodin. 

Prosíme, registrujte se zde: 

https://docs.google.com/forms/d/1K2GomCVDD45x897mfgifgest5SOnMDAz6pXYmIb-8t4/edit

Kariérové poradenství v digitálním světě