MAP Praha 12 vás zve na setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, tentokrát na téma: Spolupráce učitele a asistenta nejen v době distanční výuky.  

Na setkání budeme společně diskutovat nad aktuálními tématy z vaší praxe a společně sdílet zkušenosti.

Setkání se uskuteční ON-LINE, 16. 3. 2021 v 15:00 – 16:30. 

Všem registrovaným účastníkům pošleme odkaz na virtuální místnost. 

Setkání pracovní skupiny povede Mgr. Olga Teremová, vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE: http://www.edupraxe.cz/index.php/lektorsky-tym 

Cílovou skupinou jsou především pedagogové, asistenti pedagoga a ostatní pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří mají potřebu sdílet a obohatit se společnou diskuzí.

PS Rovné příležitosti: Spolupráce učitele a asistenta nejen v době distanční výuky